Fundusz Solidarności UE

Komisja proponuje pomoc finansową w wysokości 823 mln euro w związku z trzęsieniem ziemi w Chorwacji, powodziami w Polsce oraz pandemią koronawirusa

 

Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj pakiet wsparcia finansowego w wysokości ponad 823 euro w ramach Funduszu Solidarności UE (FSUE) na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Chorwacji i powodziach w Polsce. Pakiet ten przewiduje również płatności zaliczkowe dla Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Węgier i Portugalii w celu wsparcia tych krajów w walce z pandemią koronawirusa.

 

Pakiet pomocy obejmuje kilka elementów:

  • 683,7 mln euro wsparcia dla Chorwacji, aby złagodzić katastrofalne skutki trzęsienia ziemi w Zagrzebiu i okolicach, które miało miejsce w marcu 2020 r. Pierwsza transza pomocy w wysokości 88,9 mln euro została już wypłacona w sierpniu 2020 r. w formie płatności zaliczkowych.
  • ponad 7 mln euro na wsparcie Polski w działaniach służących odbudowie po powodziach w województwie podkarpackim w czerwcu 2020 r.
  • ponad 132,7 mln euro w formie płatności zaliczkowej dla NiemiecIrlandiiGrecji, HiszpaniiChorwacjiWęgier Portugalii w następstwie ich wniosku o wsparcie na walkę z pandemią koronawirusa i jej skutkami.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Dzięki Funduszowi Solidarności UE państwa członkowskie i obywatele mogą otrzymać bardzo potrzebne im wsparcie, zarówno w następstwie klęski żywiołowej, jak i w sytuacji zagrożenia zdrowia. Przedstawione dzisiaj propozycje stanowią kolejny ważny dowód unijnej solidarności, która jest istotą projektu europejskiego.

 

Dalsze działania

Przedłożony dziś wniosek Komisji w sprawie pomocy z Funduszu Solidarności UE musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Dopiero wtedy możliwe będzie wypłacenie pomocy finansowej. Komisja przeprowadza obecnie ocenę otrzymanych wniosków. Po zakończeniu tej oceny Komisja przedstawi wniosek w sprawie uruchomienia płatności końcowych.