W związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami bezpośrednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się już 26 maja, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik, w różnych miejscach i dla różnych ludzi, organizuje wykłady koncentrujące się na najważniejszych kwestiach dotyczących unijnego głosowania.

 

Kolejny tego typu wykład odbył się w dniu 1 marca br., a uczestniczyli w niej rybniczanie zrzeszeni w Klubie Seniora. W jego ramach słuchacze mogli dowiedzieć się, jaka jest obecnie rola Parlamentu Europejskiego i jak zmieniała się ona na przestrzeni lat. Omówione zostały także zasady określania liczby eurodeputowanych wybieranych w poszczególnych państwach członkowskich, rola i zadania poszczególnych europarlamentarzystów oraz organizacja wewnętrzna pracy tego organu. Podczas prelekcji duży nacisk położony został także na bezpośredni wpływ, jaki unijne prawo uchwalane w PE, ma na życie każdego z nas. Wykład zakończony został instrukcją – jak głosować?