8 marca Europejskie Biuro Doboru  Kadr  (EPSO) rozpocznie tegoroczną rekrutację kandydatów – absolwentów uczelni wyższych -  na stanowiska merytoryczne (AD5). Są to stanowiska o ogólnych profilach zawodowych (np. prawo, administracja publiczna, zasoby ludzkie, ekonomia, finanse, audyt, statystyka). Aplikacje będzie można składać w terminach od 8 marca do 10 kwietnia 2018 r.

 

Po złożeniu aplikacji rekrutacja będzie obejmować:

  • I etap – Preselekcja – testy komputerowe (CBT), sprawdzające umiejętności rozumienia tekstu pisanego, rozumienia liczb oraz myślenia abstrakcyjnego. Test przeprowadzany jest w jednym z oficjalnych języków UE.
  • II etap – Testy właściwe, zawierające od 15 do 20 pytań dotyczących umiejętności rozwiązywania problemów.
  • III etap – ocena zintegrowana (assessment centre) – składająca się z 4 komponentów: studium przypadku, ćwiczeń grupowych, wywiadu ustrukturyzowanego oraz prezentacji.
  • Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Z tej listy instytucje UE wybierają kandydatów najbardziej odpowiadających profilowi stanowiska. Stanowi to pierwszy krok do uzyskania statusu urzędnika UE.

Etap II oraz III można zdawać w 5 językach do wyboru (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański). Wybór języków może ulec zmianie - jest on uzależniony od liczby aplikacji złożonych z poszczególnych państwa - im więcej aplikacji z Polski tym większa szansa w przyszłości na organizację tych etapów w języku polskim.

 

Cała procedura rekrutacji do instytucji UE może trwać kilka miesięcy.

 

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/konkursy_do_ue/konkursy/nabor_epso_na_stanowiska_merytoryczne_ad

 

Polecamy