Europejski tutoring zawodowy - jak pracować z dziećmi i młodzieżą w tym obszarze tematycznym? Podczas czterech warsztatów, które odbyły się w Tychach (14, 19 i 20 marca 2019 r.) szukali odpowiedzi na to pytanie i poszerzali swoje kompetencje nauczyciele we współpracy z Konsultantką ED Rybnik.  Celem szkoleń było uwrażliwienie Uczestników - Edukatorów na możliwości budowania przez ich Uczniów, otwartej, różnorodnej ścieżki kariery, w której możemy swobodnie przekraczać granice, te fizyczne i mentalne. Konsultantka ED Rybnik  mówiła o sposobach pracy w tym zakresie z młodzieżą oraz o realnych możliwościach działania w Unii Europejskiej. Teraz, Uczestnicy - Nauczyciele mogą szerzyć zdobyte informacje podczas swoich zajęć i warsztatów.