6 lutego br. w rybnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, działającym przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, przeprowadzony został wykład dotyczący rynku pracy w Unii Europejskiej.

 

Podczas wykładu konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik zwracał szczególną uwagę na możliwość podejmowania legalnego zatrudnienia we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, która jest jedną z bezpośrednich i najbardziej widocznych aspektów członkostwa Polski w tej międzynarodowej organizacji. W tym kontekście szeroko umówiona została także kwestia bezpieczeństwa przyszłych pracowników oraz ich praw. Przedstawiciel ED odnosił się zarówno do kwestii odpowiedzialnego wybierania firm pośredniczących w poszukiwaniu zatrudnienia, jak i do zasady równego traktowania. Zgodnie z nią każdy pracownik, bez względu na swoje obywatelstwo, ma prawo domagać się takich samych warunków pracy i płacy, jak rodzimi pracownicy.

 

Po zakończeniu wykładu konsultant Europe Direct – Rybnik prowadził indywidualne konsultacje z jego uczestnikami oraz innymi osobami zainteresowani pracą w państwach UE.