20 marca br. sala posiedzeń chorzowskiego Urzędu Miasta zamieniła się w salę wykładową, którą wypełnili mieszkający na terenie miasta seniorzy. Specjalnie dla nich prelekcję na temat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego przeprowadził konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik, dr Ireneusz Tomeczek.

 

Wykład rozpoczął się od przybliżenia jego uczestnikom celów, które stały się powodem do ustanowienia roku 2018 Rokiem Dziedzictwa. W tym kontekście zwrócona została także uwaga na znaczenie naszego wspólnego, europejskiego dziedzictwa, zarówno pod kątem przeszłości, jak i przyszłości. Umówione zostały narodowe i ponadnarodowe sposoby ochrony dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w tym zakresie przez władze Polski, instytucje i organy UE oraz UNESCO. W pierwszej części wykładu nie zabrakło także przybliżenia jego uczestnikom definicji dziedzictwa kulturowego oraz jego powszechnie stosowanego podziału na dziedzictwo materialne, naturalne i niematerialne.

 

Po merytorycznym wstępie prowadzący przedstawił seniorom te elementy dziedzictwa kulturowego, które spotkać możemy w naszym kraju. Były to zarówno takie jego przejawy, które zna każdy Polak, jak i takie, które okazać mogły się małą niespodzianką.

 

Z doświadczenia naszych pracowników wynika, że seniorzy to szczególnie wdzięczna grupa słuchaczy, co doskonale potwierdziły osoby starsze z Chorzowa, które czynnie i aktywnie uczestniczyły w wykładzie, dzięki czemu szybko przerodził się on we wzajemną wymianę opinii i doświadczeń.