Europejski plan walki z rakiem

Lepsza ochrona pracowników przed rakotwórczymi substancjami chemicznymi

Co roku w UE w wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. osób umiera. Aby lepiej chronić pracowników przed nowotworami, Komisja zaproponowała 22 września dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne. W czwartym przeglądzie dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów ustanowiono nowe lub zaktualizowane wartości dopuszczalne dla trzech ważnych substancji: akrylonitrylu, związków niklu i benzenu. Zgodnie z szacunkami nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę ponad 1,1 mln pracowników w wielu sektorach. Dzisiejszy wniosek jest pierwszą inicjatywą w świetle zobowiązania Komisji do walki z nowotworami w ramach przyszłego europejskiego planu walki z rakiem.

 

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, powiedział: Miejsce pracy powinno być bezpieczne, a jednak rak jest przyczyną połowy zgonów związanych z pracą. Dzisiejsza aktualizacja dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów jest jednym z pierwszych kroków w realizacji naszego ambitnego planu walki z rakiem. Pokazuje, że jesteśmy zdecydowani działać i nie będziemy narażać na szwank zdrowia pracowników. W kontekście poważnego kryzysu zdrowotnego spowodowanego pandemią COVID-19 podwoimy nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę pracowników w Europie. Zastanowimy się nad konkretnymi sposobami osiągnięcia tego celu poprzez przyszłe strategiczne ramy bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedziała: Łagodzenie cierpienia spowodowanego przez nowotwory jest dla nas priorytetem – dlatego zapobieganie tym chorobom ma kluczowe znaczenie. Czynimy dziś ważny krok w stronę ochrony naszych pracowników przed narażeniem na niebezpieczne substancje w miejscu pracy. Tym samym rozpoczynamy prace w ramach przyszłego europejskiego planu walki z rakiem. Naszym celem będzie przeciwdziałanie czynnikom ryzyka, lecz również towarzyszenie pacjentom na każdym kroku i przyczynianie się do poprawy życia osób dotkniętych tą chorobą.

 

Trzy nowe lub zaktualizowane wartości dopuszczalne

Dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów jest regularnie aktualizowana zgodnie z nowymi danymi naukowymi i technicznymi. Trzy poprzednie aktualizacje dotyczyły narażenia pracowników na 26 chemikaliów. W przedstawionym dziś wniosku dodaje się nowe lub zaktualizowane dopuszczalne wartości narażenia zawodowego dla następujących substancji:

  • akrylonitryl (nowa wartość dopuszczalna);
  • związki niklu (nowa wartość dopuszczalna);
  • benzen (wartość dopuszczalna skorygowana w dół).

Korzyści dla pracowników i przedsiębiorstw

Wprowadzenie nowych lub zaktualizowanych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego na akrylonitryl, związki niklu i benzen przyniesie wyraźne korzyści pracownikom. Zapobieganie przypadkom zachorowań na nowotwory pochodzenia zawodowego oraz inne poważne choroby wpłynie korzystnie na zdrowie i ogólną jakość życia.

Korzyści odniosą również przedsiębiorstwa. Wniosek ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wynikających z przypadków chorób i nowotworów związanych z pracą, poprzez ograniczenie nieobecności i płatności z tytułu ubezpieczeń

 

Opracowanie wniosku i dalsze kroki

Inicjatywa ta została opracowana w ścisłej współpracy z naukowcami oraz przedstawicielami pracowników, pracodawców i państw członkowskich UE. W dwuetapowe konsultacje byli również zaangażowani partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców na szczeblu UE).

Wniosek Komisji będzie obecnie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie.