Europejski Panel Obywatela

Twoje zdanie jest dla nas ważne. Twoja opinia ma znaczenie. Chcemy je poznać. Zaangażuj się w debatę o zjednoczonej Europie, wypowiedz się na istotne tematy z zakresu integracji europejskiej, poznaj zdanie innych.

 

Wszystkie osoby – bez względu na wiek, płeć i poglądy – serdecznie zapraszamy do włączenia się w budowanie Europejskiego Panelu Obywatela. Jak to zrobić? Już tłumaczymy. Sześć razy w roku zadamy Wam pytania (poprzez naszą stronę internetową, profil na portalu Facebook, mailing i osobiście w trakcie organizowanych przez nasz Punkt wydarzeń). Każde z tych pytań dotyczyć będzie tematu ważnego z punktu widzenia integracji europejskiej. Po zadaniu pytania zachęcimy Was do wyrażenia swojej opinii, podzielania się swoimi doświadczeniami oraz sugestiami lub potrzebami. Całość zebranego w ten sposób materiału przeanalizujemy i przedstawimy w formie zbiorczego arkusza opinii. Zachęcamy do wspólnego działania na rzecz rozwoju debaty europejskiej.

 

 

Europejski Panel Obywatela #1 - BUDŻET UE

Prawie 94% całego budżetu jest przekazywana na realizację działań w samej UE oraz poza jej granicami. Oznacza to, że każdy obywatel UE może w realny sposób skorzystać ze środków unijnych. Dotacje na założenie działalności gospodarczej, stypendia dla studentów, inwestycje w obiekty użyteczności publicznej, szkolenia… to tylko przykładowe sposoby wydatkowania unijnego budżetu.

 

Roczny budżet UE to aż 145 mld Euro. Największa część tych środków przeznaczana jest na pobudzanie wzrostu gospodarczego (46%), pomoc najuboższym regionom UE (34%) oraz zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich (12%). Więcej informacji o tym, jak wykorzystywane są środki z budżetu UE przeczytasz tutaj.

 

Obecnie środki rozdzielane są w siedmioletnich ram finansowych 2014-2020. A od 10 styczna do 8 marca 2018 r.trwają konsultacje w sprawie budżetu po 2020 r. i kształtu Polityki Spójności.

Wyraź swoją opinię! Powiedz nam, na co Twoim zdaniem UE powinna wydawać więcej pieniędzy, a które wydatki Twoim zdaniem powinny zostać ograniczone. Pamiętaj, że sposób wydatkowania unijnych środków może mieć bezpośredni wpływ na Twoją codzienność.

 

Sylwia

wiek: 31

miejscowość: Gostyń

Moim zdaniem większe środki UE powinna przeznaczać na projekty zdrowotne takie jak Europejskie Partnerstwo na Rzecz Walki z Rakiem. Dodatkowe fundusze mogłyby zostać wykorzystane na wsparcie poszczególnych krajów UE w opracowywaniu kompleksowych programów walki z rakiem. Choroby nowotworowe to obecnie jedno z ważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Mając na uwadze skalę problemu, UE powinna intensyfikować działania, dzięki którym możliwe byłoby uzyskanie lepszych efektów w walce z rakiem.

 

Uważam, że zdecydowane większa część budżetu powinna być przekazywana na poprawę konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Pomoc powinna być dostępna zarówno dla dużych firm, które ukształtowały swoją pozycję na rynku, jak i dla małych start-upów, dla których możliwość zaistnienia na rynkach zagranicznych jest często czynnikiem determinującym ich przetrwanie. Uważam, że duża część polskich przedsiębiorstw nie wykorzystuje potencjału wspólnego rynku. Większa dostępność takich instrumentów jak dotacje na działania promocyjne na rynkach międzynarodowych mogłyby stanowić realną zachętę do rozwijania firmy także poza granicami naszego kraju.

 

Mateusz

wiek: 21

miejscowość: Zabrze

 

Uważam, że młodzi ludzie powinni mieć więcej okazji do podejmowania studiów i praktyk za granicą. Stypendia Erasmus i programy Leonardo da Vinci to jest wspaniała okazja... i dla wielu młodych osób często jedyna, aby zobaczyć jak wyglądają studia, praca i życie w innych krajach UE. Poza oczywistą korzyścią, jaką jest nauka języka obcego, studenci uczą się także większej tolerancji i zrozumienia dla wielokulturowości. Ponadto nawiązane tam kontakty mogą okazać się bardzo pomocne w przyszłej pracy zawodowej. W zeszłym roku byłem na programie Erasmus w Portugalii i uważam, że był to zdecydowanie najlepszy okres moich studiów. Mam nadzieję, że w kolejnym budżecie UE nie zabraknie środków na realizację programów wymian międzynarodowych... a nawet mam nadzieję, że tych pieniędzy będzie jeszcze więcej.

Wojciech

wiek: 39

miejscowość: Rybnik

 

Kluczowym dla mnie celem, na który winy być wydatkowane środki unijne to infrastruktura – w tym inwestycje w drogi, wyposażenie jednostek użyteczności  publicznej. Ważne jest zapewnienie finansowania akcji przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, czy też związanych z szeroko rozumianą rewitalizacją przestrzeni miejskiej.

Andrzej

wiek: 54

miejscowość: Rybnik

Chciałabym, żeby w mieście Rybnik powstało lotnisko czyli port lotniczy

  Miejsce na Twoją odpowiedź!

 

A Twoim zdaniem na co UE powinna przeznaczyć większe środki w budżecie po 2020 r.?

Weź udział w dyskusji!

Prześlij nam swoją odpowiedź i zdjęcie na nasz adres mailowy

europedirect-rybnik@europedirect-rybnik.pl

Nie zapomnij podać nam swoich danych: imię, wiek, miejscowość oraz dopisku: "wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi oraz wizerunku na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rybnik".

Europejski Panel Obywatela #2 - EKOLOGIA UE

Nasze zdrowie i dobrobyt uzależnione są od jakości środowiska naturalnego. Dlatego tak wiele inicjatyw UE dotyczy kwestii ekologicznej gospodarki, ochrony bioróżnorodności i efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

W celu ochrony środowiska UE podejmuje dziesiątki działań, m.in.:

 • wspieranie ekologicznych innowacji,
 • nagroda Europejskiej Ekologicznej Stolicy Roku,
 • wyznaczenie obszarów chronionych – Natura 2000,
 • oznakowanie ekologicznych produktów – Ecolabel.

 

Wyraź swoją opinię!

 • Powiedz nam, które działania ekologiczne UE uważasz za najbardziej potrzebne?
 • W jaki sposób wspólnie możemy poprawić jakość środowiska, w którym żyjemy?
 • Jakie są największe potrzeby ekologiczne w Twoim mieście?

Pamiętaj, że środowisko to nasze wspólne dobro!

 

Halina

wiek: 63

miejscowość: Rybnik

Wymiana pieców na ekologiczne;

Więcej zieleni, parków przyrody, placów zabaw dla dzieci;

Nie wiem w jaki sposób, ale żeby poprawić jakość życia, należy rozwiązać kwestię z gołębiami, które utrudniają życie na co dzień.

Magdalena

wiek: 38

miejscowość: Rybnik

Największym problemem w naszym mieście i rejonie jest jakość powietrza. Potrzeba więcej dotacji do wymiany starych pieców, a także obniżenie kosztów innych paliw.

Danuta

wiek:  61

miejscowość: Rybnik

Wszelkie działania mające na celu poprawę ekologii w naszym mieście (wymiana piecy na ekologiczne, stworzenie jeszcze więcej placów zabaw dla dzieci, zapobiec plagom gołębi roznoszących wiele chorób)

Wojciech

wiek:  39

miejscowość: Rybnik

Kluczowym działaniem UE winno być wspieranie ekologicznych innowacji, wspieranie rozwoju tzw. „czystych” technologii. Zasadniczą kwestią dla poprawy lokalnego środowiska jest przede wszystkim podejmowanie działań edukacyjnych, a nadto finansowe wspieranie osób inwestujących w „czyste” ogrzewanie. Najważniejsze jest w moim mieście ograniczenie tzw. niskiej emisji.

 

Agata

wiek: 29

miejscowość: Rybnik

Największym problemem w naszym mieście jest zanieczyszczenie powietrza. Powinno się kłaść większy nacisk na jakość surowców używanych do palenia w piecach. Dofinansowanie do opałów ekologicznych, a także ekologicznych pieców pomogłoby w rozwiązaniu tego problemu. Uważam, że bardzo dobrą inicjatywą jest kampania podnosząca świadomość konieczności dbania o środowisko zwłaszcza wśród dzieci.

Genowefa

wiek: 59

miejscowość: Rybnik

Wspieranie ekologicznych innowacji

ochrona środowiskiem – smog

więcej ekologicznych produktów – żywność, odzież.

  Miejsce na Twoją odpowiedź!

 

A Twoim zdaniem na co UE powinna przeznaczyć większe środki w zakresie ekologii?

Weź udział w dyskusji!

Prześlij nam swoją odpowiedź i zdjęcie na nasz adres mailowy

europedirect-rybnik@europedirect-rybnik.pl

Nie zapomnij podać nam swoich danych: imię, wiek, miejscowość oraz dopisku: "wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi oraz wizerunku na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rybnik".

 

 

Europejski Panel Obywatela #3 - ZATRUDNIENIE

Tworzenie lepszych i liczniejszych miejsc pracy w krajach europejskich to główny cel polityki zatrudnienia UE. Aby go osiągnąć, UE podejmuje wiele działań, m.in.:

 • zapewnienie swobody podejmowania pracy w krajach UE,
 • wsparcie osób wykluczonych na rynku pracy,
 • finansowanie szkoleń dla pracowników i bezrobotnych,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Wiele krajów europejskich stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z wysokim bezrobociem, starzeniem się społeczeństwa oraz brakiem równości na rynku pracy. A jaka jest Twoja sytuacja na rynku pracy?

 

Wyraź swoją opinię!

Powiedz nam, które korzyści wspólnego rynku pracy uważasz za najważniejsze?

Czy UE powinna w większym stopniu regulować zagadnienia rynku pracy?

Jakie są największe wyzwania na rynku pracy w Twojej miejscowości?

 

Zaproponuj działania, które mogłyby poprawić Twoją pozycję na wspólnym rynku pracy!

 

Alicja

wiek: 55

miejscowość: Rybnik

Myślę, że UE wspomaga bardzo wiele projektów, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji, nowych zawodów, co wpływa na wzrost zatrudnienia. Z drugiej strony zbyt małe zainteresowanie poświęca się ludziom młodym, którzy nie mają środków finansowych, a posiadają duży potencjał na np. prowadzenie działalności gospodarczej.

    Danusia

wiek: 43

miejscowość: Rybnik

Najważniejsze korzyści wspólnego rynku pracy to fakt, że obywatele UE mogą wybierać sobie kraj, gdzie chcą pracować. Dla Rybnika o tyle to może być korzystne, że spotykając się z obcokrajowcami możemy poznać ich kulturę, zwyczaje i nauczyć się języka obcego poprzez rozmowę z nimi.

    Magdalena

wiek: 38

miejscowość: Rybnik

Należy zwiększyć dotacje na przekwalifikowanie i doszkalanie bezrobotnych w dojrzałym wieku.

Małgorzata

wiek: 56

miejscowość: Rybnik

Unia powinna mocno angażować się w przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Mam tu na myśli dyskryminację kobiet (zarobki), osób z mniejszości  narodowych oraz LGB.

Powinna też nadal pomagać młodym ludziom w przebranżowieniu się i uzyskaniu zawodu zgodnie z potrzebami rynku pracy.

  Natalia

wiek:  29

miejscowość: Rybnik

Uważam, że głównym problemem są zbyt niskie płace, ponieważ podatki i koszty utrzymania pracowników są wysokie. UE. Powinna regulować przepisami, żeby państwo nie okradało pracodawców. Ponadto problemem jest też brak szkoleń np. językowych, żeby ludzie mieli większą pewność w podejmowaniu pracy także zagranicą.

Wojciech

wiek: 39

miejscowość: Rybnik

Wspólny rynek pracy to przede wszystkim możliwość podjęcia pracy w krajach UE, nieograniczony licznymi obwarowaniami. Uważam, iż UE nie powinna wkraczać nadmiernie w regulowanie stosunków pracowniczych – najważniejsze jest bowiem swoboda w tym zakresie. Najważniejszym wyzwaniem na lokalnym rynku pracy jest szczególnie zapewnienie  ściągnięcie do Rybnika innowacyjnych pracodawców zwłaszcza w zakresie zawodów produkcyjnych, a także nieograniczanie przepływu pracowników – obcokrajowców.

Iwona

wiek: 35

miejscowość: Rybnik

Stypendia dla studentów.

Młodzi nie zawsze mają środki na ukończenie uczelni wyższej, zwłaszcza jeżeli chodzi o kierunki medyczne i prawnicze

  Miejsce na Twoją odpowiedź!

 

Zestawienie 3 Europejskich Paneli Obywatela (Panel#1 Budżet, Panel#2 Ekologia, Panel#3 Zatrudnienie) - pobierz

 

 

Europejski Panel Obywatela #4 – PRAWA KONSUMENTA

Kiedy robisz zakupy w UE – czy to w internecie, telefonicznie, przez katalog lub w lokalnym sklepie – chronią cię określone prawa konsumenckie.

 • Zgodnie z przepisami UE sprzedawca musi dokonać naprawy bądź wymiany produktu bądź obniżyć cenę lub zwrócić pieniądze, jeżeli zakupiony towar okaże się wadliwy bądź nie wygląda lub nie działa tak, jak przedstawiono w opisie.
 • Jeśli kupiłeś towary lub usługi w internecie lub poza sklepem (telefonicznie, korespondencyjnie lub od sprzedawcy obwoźnego), masz prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez żadnego uzasadnienia.
 • W całej UE przysługują Ci szczególne prawa w zakresie dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych oraz korzystania z nich. Istnieją również przepisy UE chroniące Twoją prywatność oraz gwarantujące, że firmy i strony internetowe przetwarzają Twoje dane osobowe w sposób prawidłowy.
 • Z kolei unijne przepisy dotyczące roamingu ustalają maksymalne opłaty, jakie mogą pobierać operatorzy za korzystanie z telefonu komórkowego w innych krajach UE.

 

Wyraź swoją opinię!

Czy ujednolicona cena roamingu, prawo do zwrotu zakupionych przez internet towarów, czy możliwość skorzystania z gwarancji za zakupione produkty, to prawa, które uważasz za ważne? Czy miałeś okazję z nich skorzystać? W jaki sposób UE może jeszcze bardziej zadbać o Twoje interesy, jako konsumenta.

 

 

 

Aleksandra

wiek: 18

miejscowość: Rybnik

Często podróżuje i cena roamingu dla mnie, osoby młodej jest zbyt wysoka, UE mogłaby obniżyć a jeszcze lepiej zniwelować cenę roamingu. Zwrot zakupionych towarów przez internet jest bardziej wygodne niż chodzenie z reklamacją do sklepów.

Sabina

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Uważam iż jest to bardzo ważne ponieważ bardzo często zdarza się nam kupić coś, co nie pasuje, gwarancja pozwala nam na pokazanie, że coś nie działa prawidłowo i jak można to udoskonalić. Sama miałam okazję z tego skorzystać. Myślę, że UE mogłaby bardziej postarać się o to, aby prawa konsumenta były pilnowane wszędzie, na każdym szczeblu. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień.

Wiktoria

wiek: 17

miejscowość: Rybnik

Uważam, że jest to bardzo ważne prawo, bo często opis przedmiotu nie zgadza się z tym jaki jest naprawdę lub rzeczy szybko się psują nie z naszej winy tylko z powodu złej jakości.

Hanna

wiek:  18

miejscowość: Rybnik

Myślę, że jest to ważne. Miałam taką możliwość, gdy zepsuł się tablet. Został on naprawiony. Myślę, że UE może wspomagać konsumenta przy realizowaniu możliwości reklamacji produktów.

Natalia

wiek: 18

miejscowość: Leszczyny

Tak, miałam okazję skorzystać z prawa do zwrotu towarów zakupionych przez internet oraz roamingu moim zdaniem jest to bardzo pozytywne iważne. UE może zadbać o interesy konsumenta gdy będą darmowe przesyłki z zagranicy.

Jessica

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Nie miałam okazji z nich korzystać.

Anna

wiek: 18

miejscowość: Ksiązenice

Prawo do zwrotu jest ważne, ponieważ na zdjęciach dana rzecz może być inna niż w rzeczywistości. Gwarancja jest ważna ponieważ dana rzecz może się zepsuć nie z naszej winy.

 

Kasia

wiek: 19

miejscowość: Rydułtowy

Ujednolicona cena roamingu, prawo do zwrotu oraz gwarancja są bardzo ważne. Gdyż produkty się psują, więc konsument ma prawo do zwrotu lub do naprawy na podstawie gwarancji. UE może bardziej zaostrzyć przepisy dotyczące roamingu, czyli ujednolicić ceny.

Klaudia

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Są to prawa, które uważam za ważne, ponieważ np. możliwość wymiany wadliwego produktu sprawi, że nie tracimy wydanych pieniędzy, a niestety nie mamy wpływu na wadliwość towarów w sklepach. Osobiście miałam okazję skorzystać z takich okazji wiele razy.

Anna

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Oczywiście są ważne. Gdyby tak nie było sprzedawcy sprzedawali nam byle co, mając z tego zysk i żadnych konsekwencji. Ujednolicona cena roamingu jest równie ważna – wyjeżdżając gdzie nie chcemy płacić mega dużych rachunków tylko dlatego, że się rozmawiało z bliskimi.

Damian

wiek: 20

miejscowość: Rybnik

Możliwość skorzystania z gwarancji za zakupione produkty przez internet to prawa, które uważam za ważne, ponieważ bez gwarancji by nikt nie kupował żadnych produktów, które nie dają gwarancji. Miałem okazję skorzystać ze zwrotu.

Natalia Menzyk

wiek: 18

miejscowość: Rybnik

Uważam, że te prawa są ważne, ponieważ zachęcają do korzystania z nowych możliwości. Tak, miałam okazję z nich skorzystać.

-

wiek: 18

miejscowość: Rybnik

Uważam, że prawa konsumenckie są ważne lecz dużo osób nie wie jak one działają, czy im przysługują i w jakim zakresie mogą z nich korzystać.

Ewelina

wiek: 18

miejscowość: Rybnik

Tak, uważam, że to ważne. Miałam okazję z nich skorzystać gdy zepsuł mi się telefon.

Ola

wiek: 19

miejscowość: Rydułtowy

Uważam, że dzięki temu klient czuje się bardziej zadowolony i czuje, że pochodzi się do niego indywidualnie.

Alicja

wiek: 19

miejscowość: Żory

Może przestać narzucać nam nierealne do wykonania standardy – to sprawia jedynie ogrom strat w rolnictwie, mniej nowych przedsiębiorstw – zbyt wysokie opłaty za utrzymanie firmy, mogą dać dla danego kraju jego kultury indywidualnie zarządzenia.

  Miejsce na Twoją odpowiedź!

 

A Twoim zdaniem, w jaki sposób UE powinna zadbać o prawa konsumenta? Czy jej obecne działania są dla Ciebie satysfakcjonujące?

Weź udział w dyskusji!

 

Prześlij nam swoją odpowiedź i zdjęcie na nasz adres mailowy

europedirect-rybnik@europedirect-rybnik.pl

Nie zapomnij podać nam swoich danych: imię, wiek, miejscowość oraz dopisku: "wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi oraz wizerunku na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rybnik".

 

 

Europejski Panel Obywatela #5 – STREFA SCHENGEN

Wygoda podróżowania w obrębie Strefy Schengen jest oczywista. Przyzwyczailiśmy się do braku wiz i kontroli granicznych, często zapominając o tym, że nie zawsze tak było.

 

Przemieszczamy się coraz częściej i szybciej. Obecnie lata się łatwiej i taniej, powstały nowe linie lotnicze, otwarto więcej połączeń i wprowadzono setki nowych usług w połączeniach między lotniskami Europy – to m.in. zasługa zniesienia przez UE krajowych monopoli. Dzięki unijnej inicjatywie znanej jako jednolita europejska przestrzeń powietrzna wszystkie linie lotnicze UE mogą latać z dowolnego portu lotniczego w UE do każdego miasta w innych krajach.

 

Wyraź swoją opinię!

Czy miałeś już okazję przemieszczać się pomiędzy krajami Strefy Schengen?

Czy brak kontroli granicznych uznajesz za przywilej, czy niebezpieczeństwo? Jakie dostrzegasz zalety swobodnego przepływu osób? Na które kwestie UE powinna zwrócić szczególną uwagę , aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo i nasz komfort.

 

 

Patrycja

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Tak. Uważam za przywilej (jest to wygodne). Zaletą jest brak strachu o kontrole wewnętrzne można łatwiej i szybciej dotrzeć do państwa (swoboda).

Alicja

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Tak miałam okazję przemieszczać się między krajami Schengen. Uważam, że brak kontroli granicznych uznaję za niebezpieczeństwo – kwestia migrantów. Zaletą swobodnego przepływu jak swoboda braku noszenia dokumentów.

Gabriel

wiek: 18

miejscowość: Gaszowice

Brak kontroli granicznych jest przywilejem ale pewne kraje powinny utrzymywał kontrolę graniczną ze względów bezpieczeństwa. Kraje z których typowo pochodzą terroryści powinny być jak najbardziej kontrolowane.

Karolina

wiek: 18

miejscowość: Rybnik

Brak kontroli granicznej jest niebezpieczny ponieważ kiedy są sprawdzane samochody na granicy mamy pewność czy osoba kontrolowana nie przewozi czegoś co zagraża zdrowiu innych ludzi.

Karolina

wiek:  18

miejscowość: Rybnik

Nie miałam okazji, brak kontroli uważam za niebezpieczeństwo, zalety przepływu są takie, że wszystko dzieje się sprawniej i szybciej.

Ania

wiek: 17

miejscowość: Niewiadom

Nie miałam jeszcze okazji przemieszczać się w strefie Schengen. Według mnie brak takich kontroli to bardziej jest niebezpieczeństwo. Zalety swobodnego przepływu osób są takie np. że łatwiej jest wtedy szukaćpracy za granicą czy chociażby same poznawanie kultury danego kraju.

Karolina

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Przemieszczałam się w strefie Schengen między innymi byłam w Czechach. Brak kontroli uważam za przywilej ponieważ jest to swobodny przepływ, komfort oraz szansa na pracę.

Paulina

wiek: 19

miejscowość: Rydułtowy

Tak, miałam okazję się przemieszczać. To zależy od sytuacji. Można zwiedzać więcej krajów. Na przepływ imigrantów.

Julia

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Tak miałam okazję przemieszczać się między strefą Schengen. Wydaje mi się, że dla przeciętnego człowieka to przywilej, nie trzeba wyrabiać paszportu co zaoszczędza czas.

Jan

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Nie miałem okazji. Uważam, że jest to niebezpieczeństwo ponieważ tak naprawdę coraz więcej osób z zagranicy przyjeżdża do Polski (chodzi o przemyt).

Wioleta

wiek: 19

miejscowość: Rudy

Nie miałam okazji przemieszczać się pomiędzy krajami Schengen. Brak kontroli to przywilej, bo podróżuje się wygodniej.

Damian

wiek: 20

miejscowość: Rybnik

Możliwość skorzystania z gwarancji za zakupione produkty przez internet to prawa, które uważam za ważne, ponieważ bez gwarancji by nikt nie kupował żadnych produktów, które nie dają gwarancji. Miałem okazję skorzystać ze zwrotu.

Paulina

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Tak, miałam okazję przemieszczać się pomiędzy krajami Strefy Schengen. Brak kontroli granicznych jest dla mnie przywilejem i niebezpieczeństwem. Zaletą jest to, że każdy może podróżować bez problemu i bez komplikacji, jednak nigdy nie wiadomo kim jest osoba podróżująca i jakie ma zamiary. Nie każdy chce jechać tylko na wakacje.

Emilia

wiek: 18

miejscowość: Jejkowice

Miałam okazję przemieszczać się pomiędzy krajami Strefy Schengen. Moim zdaniem brak kontroli granicznych jest niebezpieczny, ponieważ podczas przemieszczania się między krajami może być nielegalny przejazd osób lub rzeczy np. narkotyków, tytoniu.

Monika

wiek: 18

miejscowość: Wilcza

Nie byłam za granicą jeszcze. Kontrola na granicach jest potrzebna, ale nie nachalna i duż sprawdza.

Kasia

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Uważam, że jest to niebezpieczny przywilej zależnie od sytuacji jest to dobre lub złe (przykład z roku 2016). Uważam, ze kontrola graniczna powinna być przywrócona w momencie gdy ataki terrorystyczne ulegają nasileniu i przepływ uchodźców się zwiększa.

  Miejsce na Twoją odpowiedź!

A jakie ty dostrzegasz korzyści i zagrożenia wynikające ze wspólnej Strefy Schengen?

Podziel się swoimi przemyśleniami!

 

Prześlij nam swoją odpowiedź i zdjęcie na nasz adres mailowy

europedirect-rybnik@europedirect-rybnik.pl

Nie zapomnij podać nam swoich danych: imię, wiek, miejscowość oraz dopisku: "wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi oraz wizerunku na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rybnik".

 

 

Europejski Panel Obywatela #5 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Jako Europejczycy zmagamy się z wieloma wyzwaniami – migracją, zmianą klimatu, bezrobociem młodzieży czy problemami związanymi z prywatnością danych. Żyjemy w coraz bardziej zglobalizowanym i konkurencyjnym świecie. Jednocześnie referendum w sprawie Brexitu pokazało, że Unia Europejska nie jest projektem danym raz na zawsze. Chociaż większość z nas uważa demokrację za coś oczywistego, to jednak niska frekwencja w wyborach może sprawić, że UE diametralnie zmieni swój kształt w kolejnych latach.

 

 

CZY ZAGŁOSUJESZ W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJKSIEGO?

 

Podziel się z nami Twoją opinią!

 

Z jakiego powodu weźmiesz udział lub zrezygnujesz z głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

 

Czy uważasz, że możesz mieć wpływ na kształt UE? Dlaczego tak uważasz?

 

 

 

Gabriela

wiek: 18

miejscowość: Rybnik

Wezmę udział, bo to my decydujemy o przyszłości i to nasze wybory będą potem w kraju rozpatrywane. Mam spory wpływ, bo dużo osób myśli, tak jak ja.

Monika

wiek: 18

miejscowość: Rybnik

Wezmę udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ponieważ mój głos może wiele zmienić. Trzeba bynajmniej podjąć próbę, być może większość wybierze tak, jak ja.

Marcin

wiek: 18

miejscowość: Rybnik

Raczej nie wezmę ponieważ jestem nieśmiały.

Natalka

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Zrezygnują bo nie znam się na tym XD nie wiem czy mam wpływ.

Diana

wiek:  19

miejscowość: Rybnik

Nigdy nie brałam udziału w żadnych wyborach. Myślę, że większość ludzi uważa, że ich głos nic nie zmieni i potem narzekają, że nic się nie stało po ich myśli. Każdy głos jest ważny. Myślę, że nie raz zagłosuję.

Angelika

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Tak, ponieważ mogę uczestniczyć w różnych wyborach i projektach związanych z UE.

Piotr

wiek: 20

miejscowość: Rybnik

Będę głosował na takie osoby, które zmienią aktualną politykę UE, ponieważ nie jest ona zgodna z moim światopoglądem.

Wiktoria

wiek: 18

miejscowość: Rybnik

Rezygnuję z głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ponieważ nie wiem na kogo mam głosować, a boję się zagłosować na nieodpowiednią osobę. Każdy ma wpływ na kształt UE, ponieważ każdy ma coś innego do zaoferowania.

Malwina

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Wezmę udział w wyborach ponieważ uważam, ze mój głos może coś zmienić. Tak jak ja może uważać wiele osób wiec razem na pewno coś zdziałamy. Myślę, że mogę mieć wpływ na kształt UE ponieważ jestem jednym z jego członków, a każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii.

Marlena

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Nie wezmę udziału, ponieważ nie znam kandydatów. Uważam, ze mogą mieć jakiś nieznaczny wpływ na kształt UE.

Kinga

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Zrezygnuję z wyborów do Parlamentu Europejskiego, ponieważ uważam, że wielka Brytania decydując się na Brexit postawiła dobrze. Jestem również przeciwko Unii Europejskiej ze względu na to, że nic „ona” nie wniosła w moje życie.

Kamila

wiek: 18

miejscowość: Rybnik

Uważam, że mam wpływ na kształt UE ponieważ każdy ma prawa coś zmienić. A większość młodych ludzi chce dużo dobrego.

Laura

wiek: 18

miejscowość: Świerklany

Nie wezmę udziału w wyborach do Parlamentu, ponieważ nie lubię brać udziału w wyborach.

Magdalena

wiek: 18

miejscowość: Czerwionka - Leszczyny

Pójdę na głosowanie ponieważ mam 18 lat i w końcu jako pełnoprawny obywatel mogę; nie wiem czy się przyczynię, ale myślę, że w jakimś stopniu na pewno.

Alicja

wiek: 19

miejscowość: Rybnik

Wezmę udział ponieważ sądzę, ze mój głos może przynieść korzyść z dobrze wybranego składu Parlamentu Europejskiego. Myślę, że mogę wprowadzić zmiany, które korzystnie wpłyną na funkcjonowanie UE.

  Miejsce na Twoją odpowiedź!

 

A czy Ty pójdziesz na wybory?

Wejdź na stronę tymrazemglosuje.ue i zaangażuj się!

 

Prześlij nam swoją odpowiedź i zdjęcie na nasz adres mailowy

europedirect-rybnik@europedirect-rybnik.pl

Nie zapomnij podać nam swoich danych: imię, wiek, miejscowość oraz dopisku: "wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi oraz wizerunku na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rybnik".

 

 

Zestawienie 3 Europejskich Paneli Obywatela (Panel#4 Prawa Konsumenta, Panel#5 Strefa Schengen, Panel#6 Wybory do PE) - POBIERZ