Europejski Panel Obywatela

Twoje zdanie jest dla nas ważne. Twoja opinia ma znaczenie. Chcemy je poznać. Zaangażuj się w debatę o zjednoczonej Europie, wypowiedz się na istotne tematy z zakresu integracji europejskiej, poznaj zdanie innych.

 

Wszystkie osoby – bez względu na wiek, płeć i poglądy – serdecznie zapraszamy do włączenia się w budowanie Europejskiego Panelu Obywatela. Jak to zrobić? Już tłumaczymy. Sześć razy w roku zadamy Wam pytania (poprzez naszą stronę internetową, profil na portalu Facebook, mailing i osobiście w trakcie organizowanych przez nasz Punkt wydarzeń). Każde z tych pytań dotyczyć będzie tematu ważnego z punktu widzenia integracji europejskiej. Po zadaniu pytania zachęcimy Was do wyrażenia swojej opinii, podzielania się swoimi doświadczeniami oraz sugestiami lub potrzebami. Całość zebranego w ten sposób materiału przeanalizujemy i przedstawimy w formie zbiorczego arkusza opinii. Zachęcamy do wspólnego działania na rzecz rozwoju debaty europejskiej.

 

 

Europejski Panel Obywatela #1 - BUDŻET UE

Prawie 94% całego budżetu jest przekazywana na realizację działań w samej UE oraz poza jej granicami. Oznacza to, że każdy obywatel UE może w realny sposób skorzystać ze środków unijnych. Dotacje na założenie działalności gospodarczej, stypendia dla studentów, inwestycje w obiekty użyteczności publicznej, szkolenia… to tylko przykładowe sposoby wydatkowania unijnego budżetu.

 

Roczny budżet UE to aż 145 mld Euro. Największa część tych środków przeznaczana jest na pobudzanie wzrostu gospodarczego (46%), pomoc najuboższym regionom UE (34%) oraz zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich (12%). Więcej informacji o tym, jak wykorzystywane są środki z budżetu UE przeczytasz tutaj.

 

Obecnie środki rozdzielane są w siedmioletnich ram finansowych 2014-2020. A od 10 styczna do 8 marca 2018 r.trwają konsultacje w sprawie budżetu po 2020 r. i kształtu Polityki Spójności.

Wyraź swoją opinię! Powiedz nam, na co Twoim zdaniem UE powinna wydawać więcej pieniędzy, a które wydatki Twoim zdaniem powinny zostać ograniczone. Pamiętaj, że sposób wydatkowania unijnych środków może mieć bezpośredni wpływ na Twoją codzienność.

 

Sylwia

wiek: 31

miejscowość: Gostyń

Moim zdaniem większe środki UE powinna przeznaczać na projekty zdrowotne takie jak Europejskie Partnerstwo na Rzecz Walki z Rakiem. Dodatkowe fundusze mogłyby zostać wykorzystane na wsparcie poszczególnych krajów UE w opracowywaniu kompleksowych programów walki z rakiem. Choroby nowotworowe to obecnie jedno z ważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Mając na uwadze skalę problemu, UE powinna intensyfikować działania, dzięki którym możliwe byłoby uzyskanie lepszych efektów w walce z rakiem.

 

Uważam, że zdecydowane większa część budżetu powinna być przekazywana na poprawę konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Pomoc powinna być dostępna zarówno dla dużych firm, które ukształtowały swoją pozycję na rynku, jak i dla małych start-upów, dla których możliwość zaistnienia na rynkach zagranicznych jest często czynnikiem determinującym ich przetrwanie. Uważam, że duża część polskich przedsiębiorstw nie wykorzystuje potencjału wspólnego rynku. Większa dostępność takich instrumentów jak dotacje na działania promocyjne na rynkach międzynarodowych mogłyby stanowić realną zachętę do rozwijania firmy także poza granicami naszego kraju.

Mateusz

wiek: 21

miejscowość: Zabrze

 

Uważam, że młodzi ludzie powinni mieć więcej okazji do podejmowania studiów i praktyk za granicą. Stypendia Erasmus i programy Leonardo da Vinci to jest wspaniała okazja... i dla wielu młodych osób często jedyna, aby zobaczyć jak wyglądają studia, praca i życie w innych krajach UE. Poza oczywistą korzyścią, jaką jest nauka języka obcego, studenci uczą się także większej tolerancji i zrozumienia dla wielokulturowości. Ponadto nawiązane tam kontakty mogą okazać się bardzo pomocne w przyszłej pracy zawodowej. W zeszłym roku byłem na programie Erasmus w Portugalii i uważam, że był to zdecydowanie najlepszy okres moich studiów. Mam nadzieję, że w kolejnym budżecie UE nie zabraknie środków na realizację programów wymian międzynarodowych... a nawet mam nadzieję, że tych pieniędzy będzie jeszcze więcej.

  Miejsce na Twoją odpowiedź!

 

A Twoim zdaniem na co UE powinna przeznaczyć większe środki w budżecie po 2020 r.?

Weź udział w dyskusji!

Prześlij nam swoją odpowiedź i zdjęcie na nasz adres mailowy

europedirect-rybnik@europedirect-rybnik.pl

 

Nie zapomnij podać nam swoich danych: imię, wiek, miejscowość oraz dopisku: "wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi oraz wizerunku na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rybnik".