Europejski Panel Obywatela

Twoje zdanie jest dla nas ważne. Twoja opinia ma znaczenie. Chcemy je poznać. Zaangażuj się w debatę o zjednoczonej Europie, wypowiedz się na istotne tematy z zakresu integracji europejskiej, poznaj zdanie innych.

 

Wszystkie osoby – bez względu na wiek, płeć i poglądy – serdecznie zapraszamy do włączenia się w budowanie Europejskiego Panelu Obywatela. Jak to zrobić? Już tłumaczymy. Sześć razy w roku zadamy Wam pytania (poprzez naszą stronę internetową, profil na portalu Facebook, mailing i osobiście w trakcie organizowanych przez nasz Punkt wydarzeń). Każde z tych pytań dotyczyć będzie tematu ważnego z punktu widzenia integracji europejskiej. Po zadaniu pytania zachęcimy Was do wyrażenia swojej opinii, podzielania się swoimi doświadczeniami oraz sugestiami lub potrzebami. Całość zebranego w ten sposób materiału przeanalizujemy i przedstawimy w formie zbiorczego arkusza opinii. Zachęcamy do wspólnego działania na rzecz rozwoju debaty europejskiej.

 

 

Europejski Panel Obywatela #1 - BUDŻET UE

Prawie 94% całego budżetu jest przekazywana na realizację działań w samej UE oraz poza jej granicami. Oznacza to, że każdy obywatel UE może w realny sposób skorzystać ze środków unijnych. Dotacje na założenie działalności gospodarczej, stypendia dla studentów, inwestycje w obiekty użyteczności publicznej, szkolenia… to tylko przykładowe sposoby wydatkowania unijnego budżetu.

 

Roczny budżet UE to aż 145 mld Euro. Największa część tych środków przeznaczana jest na pobudzanie wzrostu gospodarczego (46%), pomoc najuboższym regionom UE (34%) oraz zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich (12%). Więcej informacji o tym, jak wykorzystywane są środki z budżetu UE przeczytasz tutaj.

 

Obecnie środki rozdzielane są w siedmioletnich ram finansowych 2014-2020. A od 10 styczna do 8 marca 2018 r.trwają konsultacje w sprawie budżetu po 2020 r. i kształtu Polityki Spójności.

Wyraź swoją opinię! Powiedz nam, na co Twoim zdaniem UE powinna wydawać więcej pieniędzy, a które wydatki Twoim zdaniem powinny zostać ograniczone. Pamiętaj, że sposób wydatkowania unijnych środków może mieć bezpośredni wpływ na Twoją codzienność.

 

Sylwia

wiek: 31

miejscowość: Gostyń

Moim zdaniem większe środki UE powinna przeznaczać na projekty zdrowotne takie jak Europejskie Partnerstwo na Rzecz Walki z Rakiem. Dodatkowe fundusze mogłyby zostać wykorzystane na wsparcie poszczególnych krajów UE w opracowywaniu kompleksowych programów walki z rakiem. Choroby nowotworowe to obecnie jedno z ważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Mając na uwadze skalę problemu, UE powinna intensyfikować działania, dzięki którym możliwe byłoby uzyskanie lepszych efektów w walce z rakiem.

 

Uważam, że zdecydowane większa część budżetu powinna być przekazywana na poprawę konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Pomoc powinna być dostępna zarówno dla dużych firm, które ukształtowały swoją pozycję na rynku, jak i dla małych start-upów, dla których możliwość zaistnienia na rynkach zagranicznych jest często czynnikiem determinującym ich przetrwanie. Uważam, że duża część polskich przedsiębiorstw nie wykorzystuje potencjału wspólnego rynku. Większa dostępność takich instrumentów jak dotacje na działania promocyjne na rynkach międzynarodowych mogłyby stanowić realną zachętę do rozwijania firmy także poza granicami naszego kraju.

 

Mateusz

wiek: 21

miejscowość: Zabrze

 

Uważam, że młodzi ludzie powinni mieć więcej okazji do podejmowania studiów i praktyk za granicą. Stypendia Erasmus i programy Leonardo da Vinci to jest wspaniała okazja... i dla wielu młodych osób często jedyna, aby zobaczyć jak wyglądają studia, praca i życie w innych krajach UE. Poza oczywistą korzyścią, jaką jest nauka języka obcego, studenci uczą się także większej tolerancji i zrozumienia dla wielokulturowości. Ponadto nawiązane tam kontakty mogą okazać się bardzo pomocne w przyszłej pracy zawodowej. W zeszłym roku byłem na programie Erasmus w Portugalii i uważam, że był to zdecydowanie najlepszy okres moich studiów. Mam nadzieję, że w kolejnym budżecie UE nie zabraknie środków na realizację programów wymian międzynarodowych... a nawet mam nadzieję, że tych pieniędzy będzie jeszcze więcej.

Wojciech

wiek: 39

miejscowość: Rybnik

 

Kluczowym dla mnie celem, na który winy być wydatkowane środki unijne to infrastruktura – w tym inwestycje w drogi, wyposażenie jednostek użyteczności  publicznej. Ważne jest zapewnienie finansowania akcji przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, czy też związanych z szeroko rozumianą rewitalizacją przestrzeni miejskiej.

Andrzej

wiek: 54

miejscowość: Rybnik

Chciałabym, żeby w mieście Rybnik powstało lotnisko czyli port lotniczy

  Miejsce na Twoją odpowiedź!

 

A Twoim zdaniem na co UE powinna przeznaczyć większe środki w budżecie po 2020 r.?

Weź udział w dyskusji!

Prześlij nam swoją odpowiedź i zdjęcie na nasz adres mailowy

europedirect-rybnik@europedirect-rybnik.pl

Nie zapomnij podać nam swoich danych: imię, wiek, miejscowość oraz dopisku: "wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi oraz wizerunku na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rybnik".

Europejski Panel Obywatela #2 - EKOLOGIA UE

Nasze zdrowie i dobrobyt uzależnione są od jakości środowiska naturalnego. Dlatego tak wiele inicjatyw UE dotyczy kwestii ekologicznej gospodarki, ochrony bioróżnorodności i efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

W celu ochrony środowiska UE podejmuje dziesiątki działań, m.in.:

 • wspieranie ekologicznych innowacji,
 • nagroda Europejskiej Ekologicznej Stolicy Roku,
 • wyznaczenie obszarów chronionych – Natura 2000,
 • oznakowanie ekologicznych produktów – Ecolabel.

 

Wyraź swoją opinię!

 • Powiedz nam, które działania ekologiczne UE uważasz za najbardziej potrzebne?
 • W jaki sposób wspólnie możemy poprawić jakość środowiska, w którym żyjemy?
 • Jakie są największe potrzeby ekologiczne w Twoim mieście?

Pamiętaj, że środowisko to nasze wspólne dobro!

 

Halina

wiek: 63

miejscowość: Rybnik

Wymiana pieców na ekologiczne;

Więcej zieleni, parków przyrody, placów zabaw dla dzieci;

Nie wiem w jaki sposób, ale żeby poprawić jakość życia, należy rozwiązać kwestię z gołębiami, które utrudniają życie na co dzień.

Magdalena

wiek: 38

miejscowość: Rybnik

Największym problemem w naszym mieście i rejonie jest jakość powietrza. Potrzeba więcej dotacji do wymiany starych pieców, a także obniżenie kosztów innych paliw.

Danuta

wiek:  61

miejscowość: Rybnik

Wszelkie działania mające na celu poprawę ekologii w naszym mieście (wymiana piecy na ekologiczne, stworzenie jeszcze więcej placów zabaw dla dzieci, zapobiec plagom gołębi roznoszących wiele chorób)

Wojciech

wiek:  39

miejscowość: Rybnik

Kluczowym działaniem UE winno być wspieranie ekologicznych innowacji, wspieranie rozwoju tzw. „czystych” technologii. Zasadniczą kwestią dla poprawy lokalnego środowiska jest przede wszystkim podejmowanie działań edukacyjnych, a nadto finansowe wspieranie osób inwestujących w „czyste” ogrzewanie. Najważniejsze jest w moim mieście ograniczenie tzw. niskiej emisji.

 

Agata

wiek: 29

miejscowość: Rybnik

Największym problemem w naszym mieście jest zanieczyszczenie powietrza. Powinno się kłaść większy nacisk na jakość surowców używanych do palenia w piecach. Dofinansowanie do opałów ekologicznych, a także ekologicznych pieców pomogłoby w rozwiązaniu tego problemu. Uważam, że bardzo dobrą inicjatywą jest kampania podnosząca świadomość konieczności dbania o środowisko zwłaszcza wśród dzieci.

Genowefa

wiek: 59

miejscowość: Rybnik

Wspieranie ekologicznych innowacji

ochrona środowiskiem – smog

więcej ekologicznych produktów – żywność, odzież.

  Miejsce na Twoją odpowiedź!

 

A Twoim zdaniem na co UE powinna przeznaczyć większe środki w zakresie ekologii?

Weź udział w dyskusji!

Prześlij nam swoją odpowiedź i zdjęcie na nasz adres mailowy

europedirect-rybnik@europedirect-rybnik.pl

Nie zapomnij podać nam swoich danych: imię, wiek, miejscowość oraz dopisku: "wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi oraz wizerunku na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rybnik".

 

 

Europejski Panel Obywatela #3 - ZATRUDNIENIE

Tworzenie lepszych i liczniejszych miejsc pracy w krajach europejskich to główny cel polityki zatrudnienia UE. Aby go osiągnąć, UE podejmuje wiele działań, m.in.:

 • zapewnienie swobody podejmowania pracy w krajach UE,
 • wsparcie osób wykluczonych na rynku pracy,
 • finansowanie szkoleń dla pracowników i bezrobotnych,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Wiele krajów europejskich stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z wysokim bezrobociem, starzeniem się społeczeństwa oraz brakiem równości na rynku pracy. A jaka jest Twoja sytuacja na rynku pracy?

 

Wyraź swoją opinię!

Powiedz nam, które korzyści wspólnego rynku pracy uważasz za najważniejsze?

Czy UE powinna w większym stopniu regulować zagadnienia rynku pracy?

Jakie są największe wyzwania na rynku pracy w Twojej miejscowości?

 

Zaproponuj działania, które mogłyby poprawić Twoją pozycję na wspólnym rynku pracy!

 

Alicja

wiek: 55

miejscowość: Rybnik

Myślę, że UE wspomaga bardzo wiele projektów, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji, nowych zawodów, co wpływa na wzrost zatrudnienia. Z drugiej strony zbyt małe zainteresowanie poświęca się ludziom młodym, którzy nie mają środków finansowych, a posiadają duży potencjał na np. prowadzenie działalności gospodarczej.

    Danusia

wiek: 43

miejscowość: Rybnik

Najważniejsze korzyści wspólnego rynku pracy to fakt, że obywatele UE mogą wybierać sobie kraj, gdzie chcą pracować. Dla Rybnika o tyle to może być korzystne, że spotykając się z obcokrajowcami możemy poznać ich kulturę, zwyczaje i nauczyć się języka obcego poprzez rozmowę z nimi.

    Magdalena

wiek: 38

miejscowość: Rybnik

Należy zwiększyć dotacje na przekwalifikowanie i doszkalanie bezrobotnych w dojrzałym wieku.

Małgorzata

wiek: 56

miejscowość: Rybnik

Unia powinna mocno angażować się w przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Mam tu na myśli dyskryminację kobiet (zarobki), osób z mniejszości  narodowych oraz LGB.

Powinna też nadal pomagać młodym ludziom w przebranżowieniu się i uzyskaniu zawodu zgodnie z potrzebami rynku pracy.

  Natalia

wiek:  29

miejscowość: Rybnik

Uważam, że głównym problemem są zbyt niskie płace, ponieważ podatki i koszty utrzymania pracowników są wysokie. UE. Powinna regulować przepisami, żeby państwo nie okradało pracodawców. Ponadto problemem jest też brak szkoleń np. językowych, żeby ludzie mieli większą pewność w podejmowaniu pracy także zagranicą.

Wojciech

wiek: 39

miejscowość: Rybnik

Wspólny rynek pracy to przede wszystkim możliwość podjęcia pracy w krajach UE, nieograniczony licznymi obwarowaniami. Uważam, iż UE nie powinna wkraczać nadmiernie w regulowanie stosunków pracowniczych – najważniejsze jest bowiem swoboda w tym zakresie. Najważniejszym wyzwaniem na lokalnym rynku pracy jest szczególnie zapewnienie  ściągnięcie do Rybnika innowacyjnych pracodawców zwłaszcza w zakresie zawodów produkcyjnych, a także nieograniczanie przepływu pracowników – obcokrajowców.

Iwona

wiek: 35

miejscowość: Rybnik

Stypendia dla studentów.

Młodzi nie zawsze mają środki na ukończenie uczelni wyższej, zwłaszcza jeżeli chodzi o kierunki medyczne i prawnicze

  Miejsce na Twoją odpowiedź!

 

Zestawienie 3 Europejskich Paneli Obywatela (Panel#1 Budżet, Panel#2 Ekologia, Panel#3 Zatrudnienie) - pobierz

 

A Twoim zdaniem na co UE powinna przeznaczyć większe środki w zakresie zatrudnienia i rynku pracy w UE?

Weź udział w dyskusji!

Prześlij nam swoją odpowiedź i zdjęcie na nasz adres mailowy

europedirect-rybnik@europedirect-rybnik.pl

Nie zapomnij podać nam swoich danych: imię, wiek, miejscowość oraz dopisku: "wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi oraz wizerunku na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rybnik".