Czy wiedzieliście, że na świecie jest dziś między 6000 a 7000 języków, których używa 7 miliardów ludzi, zamieszkałych na terenie 189 państw? Na pewno doskonale wiedzą to już uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rybniku, który odwiedziliśmy w związku z obchodzonym 26 września Europejskim Dniem Języków.

 

Warsztaty każdemu przysporzyły sporo radości, językowe zagadki i zdania, na których połamać można sobie język, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez przedstawiciela Punktu Informacji europejskiej Europe Direct - Rybnik.

 

Najważniejsza lekcja wyciągnięta z tych zajęć jest jednak taka, że języków obcych zdecydowanie warto się uczyć wielojęzyczność niesie bowiem za sobą liczne korzyści: ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i kulturami. Co więcej, dwujęzyczność oraz wielojęzyczność to także pewne korzyści natury ekonomicznej: osobom mówiącym w kilku językach łatwiej jest znaleźć pracę, zaś przedsiębiorstwa wielojęzyczne są bardziej konkurencyjne  niż przedsiębiorstwa monojęzyczne.