14 czerwca 2018 roku – niemal dokładnie 15 lat po polskich referendum akcesyjnym – nasz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct wziął udział w Festynie Rodzinnym Przedszkola nr 7 w Rybniku, gdzie mieliśmy okazję przybliżyć tematykę unijną zarówno najmłodszym, jak i trochę starszym Europejczykom. O państwach, zwyczajach, ciekawostkach i korzyściach płynących z członkostwa Polski w UE rozmawialiśmy zarówno w ramach konsultacji prowadzonych przy naszym stoisku, jak i podczas unijnych gier i zabaw.