Pierwszy z wykładów zorganizowany został w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie. Kolejny - w mieszczącym się w tym samym mieście Centrum Pracy Socjalnej.

 

Obie prelekcje koncentrowały się na kwestiach podejmowania zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wyjazdów oraz korzyści wynikających z legalnej pracy.

 

Podczas wykładów słuchacze dowiedzieć mogli się, gdzie szukać pewnych i sprawdzonych ofert pracy oraz kto może pomóc w załatwianiu potrzebnych formalności. Rozmawiano także o najbardziej poszukiwanych pracownikach.