29 sierpnia br. nasz przedstawiciel z przyjemnością przeprowadził wykład dla członków Rybickiej Rady Seniorów, czyli jednej z najbardziej aktywnych senioralnych grup z Rybnika.

 

Prelekcja pt. "Senior w sieci" w znacznej mierze skupiła się na możliwościach, jakie każdemu z nas daje korzystanie z Internetu, ale także na wskazaniu płynących z tego zagrożeń. Nie miała jednak na celu tego, aby seniorów zniechęcić, ale aby uczulić ich na ryzyka i wskazać proste sposoby na ich unikanie.

 

Wykład dla Rady Seniorów szybko przerodził się w żywiołową dyskusję, podczas której mieliśmy jeszcze lepszą okazję na zajęcie się przewodnim tematem prelekcji.