W ostatnim dniu stycznia 2019 roku przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik przeprowadził wykład na temat dokumentacji Europass oraz europejskiego rynku pracy, w którym uczestniczyły osoby bezrobotne i poszukujące pracy z miasta Chorzowa. Powyższe wydarzenie odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie. W ramach prelekcji konsultant Europe Direct – Rybnik skupił się przede wszystkim na znaczeniu poprawnie skonstruowanego życiorysu oraz obszernie omówił możliwości podejmowania zatrudnienie w państwach członkowskich Unii Europejskiej.