Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności

 

Komisja opublikowała 16 grudnia 2020 sprawozdanie roczne za 2019 r. dotyczące programu Erasmus+, w którym wykazano, że program ten w pełni osiągnął swoje cele na ten rok, przy realizacji na wysokim poziomie i skutecznym wykorzystaniu środków finansowych. Całkowity budżet programu Erasmus+ wzrasta z roku na rok. W 2019 r. wyniósł on 3,37 mld euro, o 547 mln euro więcej niż w 2018 r., co oznacza wzrost o 20 proc. Dzięki temu budżetowi Erasmus+ wsparł prawie 940 tys. doświadczeń edukacyjnych za granicą, a także zapewnił finansowanie około 25 tys. projektów i 111 tys. organizacji.

 

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: Erasmus jest przykładem europejskiego sukcesu, który od ponad trzech dziesięcioleci dowodzi, że stanowi wartość dodaną. Ten program jest skutecznym sposobem na sprostanie wielu wyzwaniom społecznym, przed którymi stoi Europa. W przyszłości będziemy dysponować większym, solidniejszym i lepszym programem Erasmus+, który będzie również podstawą naszych starań na rzecz urzeczywistnienia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji.

W 2019 r. w ramach programu sfinansowano mobilność blisko 505 tys. studentów i kadry szkolnictwa wyższego. Dzięki niemu wspierano również nadal osoby uczące się oraz kadrę w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – w 2019 r. ponad 192 tys. odbyło część nauki za granicą. Pierwsze 17 sojuszy uniwersytetów europejskich rozpoczęło działalność w czerwcu 2019 r. i miało do dyspozycji budżet w wysokości prawie 85 mln euro. Z budżetem w wysokości 49,3 mln euro w ramach komponentu „Sport” tego programu sfinansowano 260 projektów.

 

W dniu dzisiejszym Komisja opublikowała również pierwsze sprawozdanie z wdrażania Europejskiego Korpusu Solidarności, które rozpoczęło się w październiku 2018 r. Jest to pierwszy program UE w pełni poświęcony wspieraniu zaangażowania młodych ludzi w działania solidarnościowe. W ciągu pierwszych 15 miesięcy istnienia Korpus zapewnił wsparcie dla 3 750 projektów, oferując ponad 27 tys. młodych ludzi możliwość uczestnictwa w wolontariacie indywidualnym lub zespołowym, stażach lub możliwość zatrudnienia.