Erasmus+ i programy, które go poprzedziły: doświadczenie, które odmieniło życie 10 milionów młodych Europejczyków!

Opublikowane w dniu dzisiejszym roczne sprawozdanie dotyczące programu Erasmus+ w 2018 r. pokazuje, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat uczestniczyło w nim ponad 10 mln osób. Dla wielu z nich okazało się to doświadczeniem, które wywarło ogromny wpływ na ich dalsze życie.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, powiedział: Uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, młodzieżowych i sportowych ponad granicami oznacza dla mieszkańców całej Europy zaangażowanie, wymianę doświadczeń i naukę. W programie Erasmus+ wspólnie odnieśliśmy wspaniały sukces i powinniśmy się starać, aby osiągnąć jeszcze więcej – zwiększyć liczbę uczestników, mobilność, różnorodność i wynikające z tego możliwości.

 

Dziś w Brukseli, na otwarciu spotkania z zainteresowanymi stronami poświęconego nowemu programowi Erasmus+, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Marija Gabriel, powiedziała: Erasmus+ stał się dla młodszych pokoleń naszych obywateli bramą do Europy i do świata. Jest to jedno z najbardziej widocznych osiągnięć UE: program jednoczy ludzi na całym kontynencie, tworzy poczucie wspólnej przynależności i solidarności, podnosi kwalifikacje i zwiększa szanse życiowe uczestników.

 

W porównaniu z rokiem 2017 rok 2018 przyniósł kolejny rekordowy wynik – dysponowaliśmy budżetem w wysokości 2,8 mld euro, co oznacza wzrost finansowania o 10 proc. W ramach programu Erasmus+ sfinansowano ponad 23 500 projektów i ogólnie udzielono w 2018 r. wsparcia w mobilności ponad 850 tys. studentów, praktykantów, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Niemal 10 proc. spośród 470 tys. studentów, stażystów i pracowników szkolnictwa wyższego, którzy otrzymali dotację w roku akademickim 2017/2018, wyjechało do krajów partnerskich na całym świecie lub przybyło z tych krajów.

 

Oprócz studentów i pracowników uczelni Erasmus+ wspierał 40 tys. nauczycieli i pracowników szkół, 148 tys. osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu zawodowym, 8 400 pracowników kształcenia dorosłych oraz 155 tys. młodych osób oraz osób pracujących z młodzieżą.

W ramach programu sfinansowano również 199 projektów sportowych, z których 118 było realizowanych przez lokalne organizacje sportowe. Erasmus+ poparł doroczny Europejski Tydzień Sportu, który dzięki ponad 50 tys. imprez w całej Europie stał się bezprecedensowym sukcesem.

Aby wykorzystać efekt synergii z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, program Erasmus+ wsparł w 2018 r. wiele działań dotyczących znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Od 2018 r. program Erasmus+ wspiera również inicjatywę mającą na celu urzeczywistnienie do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji. Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych pomaga instytucjom szkolnictwa wyższego tworzyć nowe, silne sojusze.