Kobiety w Unii Europejskiej wciąż zarabiają średnio o 16 proc. mniej niż mężczyźni. W porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy kobiety zarabiały o 16,2 proc. mniej, sytuacja poprawiła się tylko nieznacznie. W tym roku Europejski Dzień Równej Płacy przypada na 4 listopada. Jest to dzień, w którym kobiety symbolicznie przestają otrzymywać wynagrodzenie w porównaniu ze swoimi kolegami płci męskiej za tę samą pracę.

 

Przed tym symbolicznym dniem pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen oraz komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová oświadczyli:

 

 • Minęło 60 lat od zapisania w traktatach europejskich zasady równości wynagrodzeń, a mimo to prawo wciąż nie odzwierciedla codziennej rzeczywistości kobiet w całej Europie. Europejki nadal pracują przez dwa miesiące za darmo w porównaniu ze współpracownikami płci męskiej, a postęp w tym obszarze jest zbyt wolny.
 • Mimo że w ciągu ostatnich pięciu lat udało nam się wprowadzić pewne zmiany, musimy działać lepiej i szybciej. Nasi obywatele oczekują od nas więcej.
 • Dziewięciu na dziesięciu Europejczyków – kobiet i mężczyzn – uważa, że nie do przyjęcia jest to, że za tę samą pracę kobietom płaci się mniej niż mężczyznom.
 • Wiedza to władza, a więc im więcej będziemy wiedzieć o podstawowych przyczynach luki płacowej, tym lepiej będziemy mogli ten problem rozwiązać. Przejrzystość płac jest ważna, ponieważ umożliwia wykrywanie przypadków dyskryminacji płacowej. Pracownicy i klienci mogą wówczas wyciągnąć własne wnioski i podjąć działania. 64 proc. Europejczyków stwierdziło, że popiera publikowanie średniego wynagrodzenia według rodzaju pracy i płci w ich przedsiębiorstwie.
 • Przejrzystość płac w połączeniu z innymi rozwiązaniami, takimi jak sprawiedliwy podział obowiązków opiekuńczych między kobiety i mężczyzn – możliwy dzięki nowej dyrektywie UE w sprawie urlopu rodzicielskiego i opiekuńczego – pomogłyby wyeliminować podstawowe przyczyny tej różnicy w wynagrodzeniu.
 • W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedź nowo wybranej przewodniczącej Ursuli von der Leyen o przedstawieniu w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania instrumentów mających na celu wprowadzenie wiążących środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń.
 • Musimy kontynuować walkę z luką płacową ze względu na płeć na rzecz bardziej efektywnej siły roboczej i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

 

Kontekst

Przyczyny różnic w wynagrodzeniu są wielorakie: kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze, borykają się z problemem „szklanego sufitu”, pracują w sektorach gorzej opłacanych lub często są głównymi opiekunami rodzin. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest poprawa równowagi między życiem zawodowym i prywatnym pracujących rodziców i opiekunów. W kwietniu 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek w tej sprawie, który został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w styczniu 2019 r.

 

Różnice płac biorą się również ze stereotypów i dyskryminacji w związku z płcią. Większa przejrzystość płac pozwoliłaby dowiedzieć się, które z tych przyczyn są najważniejsze.

 

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa poświęcona zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć:

 • Zestawienie informacji na temat zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć
 • Zestawienie informacji o przejrzystości płac
 • Sprawozdanie: Krajowe orzecznictwo i dobre praktyki w zakresie równości wynagrodzeń
 • Przewodnik dotyczący orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w sprawie równości wynagrodzeń