W Dniu Kobiet – 8 marca br. – przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik odwiedził panie zrzeszone w rybnickim Klubie Seniora. Poza tradycyjnymi życzeniami, podczas tego spotkania nie zabrakło informacji o Unii Europejskiej, a to za pośrednictwem prowadzonego przez nas Punkt cyklu przedwyborczych wykładów. Tym razem w ramach prelekcji poruszony został temat Komisji Europejskiej – jej składu, funkcji i roli w zjednoczonej Europie, a także jej wpływu na życie każdego Europejczyka.