Działalność Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rybnik

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik działa po to, aby dotrzeć z informacją o Unii Europejskiej do jak najszerszego grona odbiorców. Chcemy budować zręby społeczeństwa świadomego realnych korzyści płynących z członkostwa w UE oraz wyposażonego w narzędzia umożliwiające korzystanie z działań i polityk realizowanych przez UE.

 

Nasze działania opieramy na bezpośredniej i pośredniej komunikacji ze społecznością lokalną oraz na dążeniu do zaangażowania jej członków w tematy europejskie, włączeniu w poszczególne unijne polityki, a także przekazywaniu rzetelnych informacji budujących umiejętność samodzielnej oceny procesów zachodzących wewnątrz UE oraz jej działań. Kładziemy nacisk na szeroką dostępność dla mieszkańców subregionów, wspieranie oddolnych inicjatyw o charakterze proeuropejskim oraz współpracę z partnerami lokalnymi, regionalnymi i ponadregionalnymi.

 

Zapraszamy do pozostania w kontakcie i zapoznania się z naszymi działaniami.