Czym są „Rozważania nad Europą”?

„Rozważania nad Europą” to inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów umożliwiająca obywatelom wyrażenie ich obaw, refleksji i pomysłów dotyczących przyszłości Europy. Ich częścią jest anonimowa ankieta dostępna na stronie http://cor.europa.eu/ReflectingEU/Pages/survey/survey-PL.aspx?utm_source=ls-btn&utm_medium=PL&utm_campaign=ls

 

 

Sygnały od obywateli mają kluczowe znaczenie dla ustrukturyzowania wkładu KR-u w proces „Rozważań nad Europą” i przedstawienia pomysłów dotyczących dalszego procesu reform w UE. Naszym celem jest: ruszenie w tere, wysłuchanie obywateli i wyrażenie tu w Brukseli ich problemów i propozycji na temat Europy!

 

Europejski Komitet Regionów (KR) chce wspierać organizowanie w bieżącym roku wydarzeń lokalnych w całej Europie, głównie w formie debat obywatelskich inicjowanych przez jego członków, regiony, prowincje, miasta oraz stowarzyszenia krajowe i w partnerstwie z innymi instytucjami UE w państwach członkowskich. Również parlamenty regionalne lub rady lokalne mogłyby inicjować debaty polityczne na temat „Rozważań nad Europą”.

Wnioski z tych debat i ewentualne deklaracje lub rezolucje mogłyby stanowić wkład do opinii KR-u „Rozważania od Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”.