trzeciej rundzie konkursu DiscoverEU wzięło udział prawie 95 tys. młodych ludzi z wszystkich państw członkowskich UE. Zgłoszenia były przyjmowane przez dwa tygodnie, do 16 maja 2019 r. Laureaci zostali wybrani na podstawie kryteriów konkursowych i z uwzględnieniem limitów biletów na każdy kraj UE.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: W tym miesiącu inicjatywa DiscoverEU obchodzi swoją pierwszą rocznicę. W ciągu jednego roku do konkursu zgłosiło się około 275 tys. młodych Europejczyków, a 50 tys. z nich przyznano bilety na podróż. Jestem dumny, że coraz więcej młodych ludzi poznaje naszą bogatą historię i kulturę, nawiązuje kontakty z młodzieżą za granicą, uczy się niezależności i samodzielności, dzieli się swoimi doświadczeniami i emocjami, a przy tym również odkrywa samych siebie.

Ze zwycięzcami trzeciej rundy skontaktuje się teraz agencja pośrednicząca w rezerwacji biletów. Laureaci będą mogli podróżować w pojedynkę lub w grupie do pięciu osób. Podróż może trwać do 30 dni i musi odbyć się w okresie między 1 sierpnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. Większość laureatów będzie podróżować koleją, ale w wyjątkowych przypadkach możliwe będzie skorzystanie z innych środków transportu.

Laureaci otrzymają ponadto wsparcie i porady w takich kwestiach jak zrównoważona turystyka, dowiedzą się także, na czym polega rola ambasadora DiscoverEU. Jako ambasadorzy DiscoverEU zostaną poproszeni o umieszczenie swoich relacji z podróży w serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter lub wystąpienie z prezentacją w swojej szkole lub przed społecznością lokalną. Będą mogli również kontaktować się z innymi laureatami konkursu za pośrednictwem mediów społecznościowych i dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami.

Laureaci zostaną też zaproszeni do udziału w pierwszej edycji spotkań DiscoverEU, które odbędą się w różnych miejscach w całej Europie i będą poświęcone tematom takim jak zrównoważony rozwój czy dziedzictwo kulturowe. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Nijmegen (Holandia) w dniach 12–13 lipca, a jego tematem będzie zrównoważony rozwój.

Komisja planuje ogłosić następną rundę konkursu przed końcem tego roku – do wygrania będzie kolejnych 20 tys. biletów DiscoverEU.

Kontekst

Konkurs DiscoverEU oferuje łatwo dostępną możliwość odbycia podróży młodym osobom zgłaszającym się w swoim imieniu lub w małych grupach, w tym pochodzącym ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Inicjatywa daje osiemnastolatkom szansę poznania dziedzictwa kulturowego i różnorodności Europy, nawiązania znajomości z rówieśnikami oraz odkrycia, czym jest dla nich tożsamość europejska. Konkurs ogłoszono po raz pierwszy w czerwcu 2018 r. w następstwie wniosku Parlamentu Europejskiego dotyczącego działania przygotowawczego o budżecie na rok 2018 wynoszącym 12 mln euro.

W pierwszych dwóch rundach możliwość podróżowania po Europie zaoferowano około 30 tys. młodych ludzi. Na rok 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził dla inicjatywy DiscoverEU budżet w wysokości 16 mln euro. Komisja planuje ogłosić następną rundę konkursu przed końcem 2019 r. Konkretne daty i dalsze informacje zostaną opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

Zważywszy na zainteresowanie, jakim się cieszy konkurs DiscoverEU wśród młodych ludzi, Komisja stara się ulepszyć tę inicjatywę w oparciu uwagi laureatów i głównych zainteresowanych stron. Uwagi nadesłane dotąd przez prawie 5,5 tys. uczestników pierwszej rundy pokazują, że uważają oni udział w inicjatywie DiscoverEU za cenne i integracyjne doświadczenie, sprzyjające aktywności obywatelskiej, rozwojowi osobistemu i nabywaniu umiejętności. Podróżowanie jest dla młodych ludzi okazją do budowania pewności siebie i rozwijania ważnych kompetencji, takich jak: znajomość języków obcych, umiejętności międzykulturowe, interpersonalne i organizacyjne, zdolności dostosowawcze, odporność, rozwiązywanie problemów czy współpraca w grupie. Dwie trzecie spośród laureatów stwierdziło, że gdyby nie DiscoverEU, nie byłoby ich stać na bilet. Niektórzy z nich udali się w pierwszą w życiu podróż bez rodziców lub opiekunów.

W maju 2018 r. w nowym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja zaproponowała przeznaczenie na inicjatywę DiscoverEU 700 mln euro w ramach przyszłego programu Erasmus+. Jeżeli Parlament Europejski i Rada wyrażą na to zgodę, w okresie tych siedmiu lat taką podróż będzie mogło odbyć kolejnych 1,5 mln osiemnastolatków.

Więcej informacji