Dialogi obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się od 2012 roku. Podczas spotkań komisarze oraz przedstawiciele instytucji UE przedstawiają zagadnienia związane z działaniem wspólnoty oraz słuchają głosów, opinii i propozycji obywateli na temat funkcjonowania Unii Europejskiej.

 

8 września br. w Bukowcu k. Jeleniej Góry zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego rozmowy poświęcone zostały dziedzictwu europejskiemu, roli kultury w budowaniu tożsamości europejskiej regionów i roli regionów w budowaniu tożsamości kulturowej w Czechach, Niemczech i  Polsce. Transgraniczny polsko-czesko-niemiecki Dialog Obywatelski zorganizowany został przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku.

 

Jak przystało na wydarzenie międzynarodowe, także prelegenci reprezentowali różne kraje i funkcjonujące w nich środowiska kultury. Podczas spotkania wysłuchać można było wystąpień Pani Ewy Filipp – Wicedyrektorki Opery Wrocławskiej, Pana Aleksandra Kaczorowskiego – pisarza i dziennikarza, Pani Radki Denemarkovej – pisarki pochodzącej z Czech oraz Pana prof. Matthiasa Theodora Vogt`a – Dyrektor Saksońskiego Instytutu Infrastruktury Kulturalnej.

 

Gościem specjalnym Dialogu Obywatelskiego była Pani Sixtine Bouygues – Wicedyrektorka Generalna Komisji Europejskiej ds. Komunikacji.

 

Całość wydarzenia zakończona została inscenizacją "Fidelio" Ludwiga van Beethovena w wykonaniu Opery Wrocławskiej