Zapraszamy do udziału w Dialogu Obywatelskim, który zostanie przeprowadzony pod hasłem „Twoja przyszłość w Unii Europejskiej”. Dialog skierowany jest do osób powyżej osiemnastego roku życia, którzy mają prawo do głosowania w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

W ramach Dialogu Obywatelskiego przedstawione zostaną takie kwestie, jak możliwości wynikające z programu Erasmus+, w tym wolontariat europejski, Europejski Korpus Solidarności, praca za granicą czy europejskie CV. Ważnym tematem będzie także kwestia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019.

 

Dialog Obywatelski odbędzie się w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim w dniu 16 stycznia 2019 roku od godz. 10.30.

 

Ramowy harmonogram

10.30 – 10.40  Powitanie: Sylwia Kempa, PIEED - Rybnik

10.40 – 11.20  Wykład: Europejskie perspektywy rozwoju, Krzysztof Wójcik,
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna: Polityka regionalna i miejska

11.20 – 11.50  Dyskusja moderowana: Czy wiesz jakie możliwości rozwoju daje Ci UE?

11.50 – 12.30  Wykład motywacyjny: Odkryj swoją motywację do działania!
dr Beata Master, PIEED – Rybnik

12.30 – 13.10  Wykład: Europejski Korpus Solidarności, Erasmus, Europass
dr Ireneusz Tomeczek, PIEED – Rybnik

13.00 – 13.10 Podsumowanie