Wykłady dla seniorów #ERDK2018

Wspólnie z lędzińskimi seniorami odbyliśmy niezwykle daleką podróż po europejskim dziedzictwie kulturowym. Wykłady zorganizowane przez PIEED – Rybnik były doskonałą okazją do głębszego poznania niezwykłych zasobów kulturowych krajów europejskich, ale także do przypomnienia sobie o lokalnych tradycjach i obyczajach. Wykłady koncentrowały się na zagadnieniach:

  • materialnego dziedzictwa kulturowego
  • niematerialnego dziedzictwa kulturowego
  • naturalnego dziedzictwa kulturowego
    Plakat promujący cykl wykładów dla seniorów

     

Wykład 1. Spotkanie międzypokoleniowe

Pierwsze spotkanie z cyklu trzech wykładów o ERDK2018 miało charakter spotkania międzypokoleniowego. Seniorzy zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 4 w Goławcu mieli okazję podzielić się wiedzą i doświadczeniami na temat lokalnych tradycji i obyczajów. Nie obyło się bez szybkiego testu znajomości śląskiej gwary oraz omówieniu zasobów naturalnego dziedzictwa kulturowego.

 

 

Wykład 2. Klub seniora w podróży po europejskich zabytkach

Drugi wykład odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach. Seniorzy zaangażowani w działalność miejscowego Klubu Seniora  z przyjemnością wysłuchali ciekawostek o zabytkach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podczas prelekcji omawiane zostały najciekawsze i najbardziej nietypowe przykłady dziedzictwa, jakie oferuje zjednoczona Europa. Mieli także okazję bliżej przyjrzeć się elementom śląskiego dziedzictwa kulturowego, grając w grę memory „Nasze dziedzictwo kulturowe”.

 

Wykład 3. Spotkanie z folklorem

Trzeci z cyklu wykład odbył się podczas spotkania z folklorem. Niezwykle barwne wydarzenie, które przeprowadzone zostało na Placu Farskim w Lędzinach pięknie wpisywało się w ideę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przybyli na spotkanie seniorzy niezwykle aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, opowiadając o śląskich strojach, prezentując stroje galowe i chłopskie, a także ucząc nazewnictwa poszczególnych elementów stroju. Podczas wykładu przeprowadzonego przez konsultanta PIEEED – Rybnik podkreślona została niezwykła rola seniorów, którą odgrywają w pielęgnowaniu lokalnych tradycji i elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Seniorzy w lędzinach podczas wykładu