Prezentacje multimedialne - "Ucz o Unii"

W procesie edukacji europejskiej szczególna odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach. Kadra naszych polskich szkół doskonale rozumie, że wiedza o Unii Europejskiej, jej działaniach i politykach to warunek konieczny do tego, aby młodzi ludzie w pełni korzystali z możliwości, jakie oferuje im współczesny świat.

 

Jednakże przeszkodą w nauczaniu o UE jest dostrzegalny brak aktualnych rzetelnych, merytorycznych i profesjonalnych narzędzi służących do edukacji europejskiej, w tym w szczególności w zakresie tematów trudnych oraz najbardziej aktualnych. Aby wypełnić tę lukę z przyjemnością udostępniamy wszystkim zainteresowanym osobom profesjonalnie przygotowane prezentacje multimedialne, w których w sposób przystępny poruszamy ważne tematy związane z funkcjonowaniem zjednoczonej Europy.

 

Zamieszczone poniżej prezentacje można w sposób dowolny pobierać i wykorzystywać podczas lekcji czy spotkań klubów europejskich. Chcemy, aby nasza baza materiałów edukacyjnych wciąż się powiększała. Zapraszamy więc do śledzenia tej zakładki, a jeśli macie trudności, ze znalezieniem narzędzi do przekazywania wiedzy na konkretny europejski temat, prosimy o taką informację. Postaramy się wzbogacić nasz bank prezentacji o wskazane zagadnienie.

 

 

1. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 - cz.I

 

Zobacz prezentację

 

2.  Światowe dziedzictwo kulturowe w państwach Unii Europejskiej - od A jak Austria do I jak Irlandia - cz.II

 

zobacz prezentację

 

3.  Światowe dziedzictwo kulturowe w państwach Unii Europejskiej - od L jak Litwa do W jak Włochy - cz.III

 

 

zobacz prezentację

 

4. Priorytety Komisji Europejskiej

zobacz prezentację

 

5. Jesteśmy obywatelami UE. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

zobacz prezentację

 

6.  Kryzys migracyjny w UE

zobacz prezentację

 

7. Unia gospodarcza i walutowa

zobacz prezentację

 

8. Możliwości edukacyjne w UE

zobacz prezentację

 

9. Wartości i cele UE

 

zobacz prezentację

 

10. Najważniejsze wyzwania stojące przed UE

zobacz prezentację

 

11. 15 zmian na 15-lecie UE

zobacz prezentację

 

12.  Europejski Zielony Ład

zobacz prezentację

 

13. Nowy impuls dla demokracji europejskiej

zobacz prezentację

 

14. Promowanie naszego europejskiego stylu życia

zobacz prezentację

 

15. Silniejsza pozycja Europy w świecie

zobacz prezentację

 

16 . Europa na miarę ery cyfrowej

zobacz prezentację

17. Gospodarka, która służy ludziom

zobacz prezentację