Zasadę tą wykorzystał Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik, którego konsultant 10 maja odwiedził dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rybniku, gdzie przeprowadził europejskie warsztaty dla czterech grup najmłodszych Europejczyków.

 

„Bajki europejskie” pozwoliły na zainteresowanie przedszkolaków tematem zjednoczonej Europy i pokazało im, że dzięki UE nie mamy granic, a nasze państwa współpracują ze sobą w wielu dziedzinach życia. W trakcie zajęć okazało się, że dzieci z przedszkola  w Rybniku całkiem sporo wiedzą o Unii Europejskiej. Potrafiły wymienić sporą część jej państw członkowskich, wiedziały, kiedy Polska stała się jednym z nich, bez problemów opisały wygląd jej flagi. Można powiedzieć – oby tak dalej! Edukacja europejska pozwoli nam wszystkim wspólnie kontynuować wyjątkowy projekt Europy zjednoczonej w różnorodności.