Ochrona konkurencji: Komisja rozpoczyna badanie sektorowe dotyczące konsumenckiego internetu rzeczy

Komisja Europejska rozpoczęła 16 lipca 2020 badanie dotyczące ochrony konkurencji w sektorze internetu rzeczy (IoT) w zakresie produktów i usług konsumenckich w Unii Europejskiej.

Badanie to będzie dotyczyło usług i produktów konsumenckich podłączonych do sieci, które można kontrolować na odległość, na przykład za pomocą asystenta głosowego lub urządzenia mobilnego. Obejmuje to urządzenia stosowane w inteligentnych domach oraz urządzenia do noszenia na ciele. Zdobyta dzięki badaniu wiedza na temat tego rynku przyczyni się do egzekwowania przez Komisję prawa konkurencji w tym sektorze.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: W najbliższych latach spodziewany jest znaczący rozwój konsumenckiego internetu rzeczy. Stanie się on powszechny w codziennym życiu konsumentów w Europie. Wyobraźmy sobie inteligentną lodówkę, która robi nam listę zakupów. My pobieramy tę listę na nasze urządzenie inteligentne i zamawiamy dostawę towarów ze sklepu, a sklep wysyła zakupy prosto do naszych drzwi, które otwierają się automatycznie na hasło. Możliwości wydają się nieograniczone. Wydaje się jednak, że kluczem do sukcesu w tym sektorze jest dostęp do dużej ilości danych użytkowników. Musimy zatem upewnić się, że uczestnicy rynku nie wykorzystują swojej kontroli nad takimi danymi w celu zakłócania konkurencji lub zamykania tych rynków dla konkurentów w inny sposób.To badanie sektorowe pomoże nam lepiej zrozumieć charakter oraz prawdopodobne skutki ewentualnych problemów w zakresie konkurencji w tym sektorze.

 

Pomimo stosunkowo wczesnego etapu rozwoju sektora internetu rzeczy w zakresie produktów i usług konsumenckich w Unii Europejskiej istnieją przesłanki wskazujące na to, że pewne praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa mogą zakłócać konkurencję pod względem strukturalnym. Przesłanki te dotyczą w szczególności ograniczeń dostępu do danych oraz interoperacyjności, a także pewnych form faworyzowania własnych produktów lub usług (ang. „self-preferencing”) oraz praktyk związanych ze stosowaniem norm własnościowych. Ekosystemy internetu rzeczy często charakteryzują się silnymi efektami sieciowymi i korzyściami skali, co może prowadzić do szybkiego powstawania dominujących ekosystemów cyfrowych i selekcjonerów informacji, a także może powodować ryzyko ujawnienia utajnionych informacji.

W związku z tym za pośrednictwem wspomnianego badania sektorowego dotyczącego konkurencji Komisja zbierze informacje o rynku, aby móc lepiej zrozumieć charakter, częstość występowania oraz skutki potencjalnych problemów w zakresie konkurencji, a także aby ocenić je w kontekście unijnych przepisów dotyczących ochrony konkurencji.

 

Badanie sektorowe obejmie produkty takie jak urządzenia do noszenia na ciele (np. inteligentne zegarki lub opaski fitness tracker), a także podłączone do sieci urządzenia konsumenckie wykorzystywane w kontekście inteligentnego domu, takie jak lodówki, pralki, telewizja hybrydowa, inteligentne głośniki i systemy oświetlenia. Badanie to pozwoli także zebrać informacje na temat usług dostępnych za pośrednictwem urządzeń inteligentnych, takich jak usługi z zakresu transmisji strumieniowej muzyki i wideo, oraz na temat asystentów głosowych wykorzystywanych na potrzeby dostępu do nich.

 

Jeżeli po przeanalizowaniu wyników badania Komisja zidentyfikuje konkretne naruszenia zasad konkurencji, może wszcząć dochodzenia w celu zapewnienia przestrzegania przepisów UE dotyczących praktyk ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej (art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE).

 

Badanie stanowi uzupełnienie innych działań uruchomionych w ramach strategii cyfrowej Komisji, w szczególności inicjatyw regulacyjnych związanych ze sztuczną inteligencją (AI), danymi i platformami cyfrowymi.

 

Dalsze kroki

W najbliższych tygodniach Komisja wyśle wnioski o udzielenie informacji do wielu różnych podmiotów aktywnych w sektorze internetu rzeczy w zakresie produktów i usług konsumenckich w całej UE. Mogą być to na przykład producenci urządzeń inteligentnych, twórcy oprogramowania i powiązani usługodawcy. Na mocy unijnych zasad ochrony konkurencji Komisja może zażądać od przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych dostarczenia informacji, dokumentów lub oświadczeń w ramach badania sektorowego.

Komisja spodziewa się, że opublikuje wstępne sprawozdanie z odpowiedzi w ramach konsultacji na wiosnę 2021 r. Sprawozdanie końcowe zostanie opublikowane latem 2022 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej poświęconej badaniu sektorowemu.