Sprawozdania Komisji z postępów poczynionych przez Albanię i Macedonię Północną

 

Komisja przedstawiła 2 marca 2020 najnowsze dane na temat postępów poczynionych przez Albanię i Macedonię Północną w zakresie przeprowadzania dalszych reform związanych z praworządnością, w szczególności w obszarach określonych przez Radę w czerwcu 2018 r. Oba kraje osiągnęły dalsze wymierne i trwałe rezultaty, w związku z czym zalecenie Komisji, by rozpocząć negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną, pozostaje aktualne.

 

Z okazji prezentacji sprawozdań komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivér Várhelyi powiedział: Po przyjęciu w lutym zmienionej metodyki procesu przystąpienia przedstawiamy nasze najnowsze informacje na temat Albanii i Macedonii Północnej. Wynika z nich, że państwa te zintensyfikowały swoje działania i osiągnęły dalsze wymierne i trwałe rezultaty w kluczowych obszarach określonych w konkluzjach Rady z czerwca 2018 r. Komisja zdecydowanie podtrzymuje swoje zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Mam nadzieję, że państwa członkowskie podejmą w ciągu najbliższych tygodni pozytywną decyzję.

 

2020 r. – praca nad trójtorowym podejściem

Bałkany Zachodnie są priorytetem dla Komisji, która w 2020 r. stosuje w tej sprawie trójtorowe podejście. W dniu 5 lutego Komisja przedstawiła wniosek dotyczący przyspieszenia procesu akcesyjnego do UE poprzez uczynienie go bardziej wiarygodnym, dynamicznym, bardziej przewidywalnym i nadanie mu większego politycznego znaczenia. Jednocześnie Komisja zdecydowanie podtrzymuje swoje zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, jako że oba kraje nadal z powodzeniem przeprowadzają reformy. Ponadto, w ramach przygotowań do szczytu UE – Bałkany Zachodnie, który ma się odbyć w Zagrzebiu w dniach 6 i 7 maja, Komisja przedstawi dla tego regionu plan rozwoju gospodarczego i inwestycji.

 

W przedstawionych dzisiaj sprawozdaniach Komisja opisuje w rzeczowy i obiektywny sposób postępy poczynione przez oba kraje we wskazanych przez Radę obszarach od czerwca 2018 r. do chwili obecnej.

 

W przypadku Albanii w sprawozdaniu przedstawiono postępy w realizacji reformy wymiaru sprawiedliwości i procesu weryfikacji sędziów i prokuratorów, a także w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną, w tym z uprawą konopi i handlem narkotykami. W sprawozdaniu zwrócono również uwagę na inne istotne kwestie, takie jak porozumienie w sprawie dalszych działań na rzecz reformy ordynacji wyborczej czy zapobieganie bezpodstawnym wnioskom o azyl.

 

W przypadku Macedonii Północnej sprawozdanie opisuje istotne kroki podjęte przez ten kraj w celu wzmocnienia niezależności sądownictwa, w tym niedawne przyjęcie zmienionej ustawy o prokuraturze. W sprawozdaniu odnotowano również postępy w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną, a także w reformowaniu służb wywiadowczych i administracji publicznej.