Aktualności

Pomoc finansowa dla Chorwacji w związku z trzęsieniem ziemi

Komisja ogłosiła wypłacenie pierwszej transzy pomocy dla Chorwacji w wysokości 88,9 mln euro z Funduszu Solidarności UE. Pieniądze zostaną przekazane w związku z tragicznym trzęsieniem ziemi, jakie miało miejsce w Zagrzebiu i jego okolicach w dniu 22 marca 2020 r.

Konkurs grantowy PE - podniesienie świadomości obywateli w zakrsie wartości demokratycznych

Zapraszamy do zgłaszania wniosków w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Parlament Europejski. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE. Termin składania wniosków - 30 wrzesień 2020

Dyżury konsultantów Europe Direct

To już postanowione - wracamy w wersji hybrydowej. Już w sierpniu zapraszamy do udziału w dyżurach stacjonarnych i on-line.

Dostęp do remdesiwiru w leczeniu COVID-19 w UE

Komisja Europejska podpisała umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zabezpieczyć odpowiednią liczbę dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru)

Europejski tutoring zawodowy i naukowy - umów się na spotkanie

W sierpniu zapraszamy mieszkańców woj. śląskiego do udziału w spotkaniach europejskiego tutoringu naukowego. Będzie to doskonała okazja do zaplanowania swojej kariery naukowej lub zawodowej w oparciu o możliwości jakie stwarza otwarty rynek europejski. Zapraszamy do zapisów

Panorama roku 2019 - sprawozdanie działalności Trybunału Sprawiedliwości UE

Podobnie jak w ubiegłych latach Trybunał Sprawiedliwości opublikował "Panoramę roczną", która przedstawia w syntetycznej formie działalność Trybunału

Wyniki konkursu #MAŁEKROKI

Za kim tęsknimy w Unii Europejskiej? Poznajcie laureatów konkursu #małekroki na felieton reporterski.  

Marek Prawda o relacjach Polski z UE oraz unijnych instytucjach

Zachęcamy do obejrzenia podcastu z Dyrektorem PKE Markiem Prawdą dla Bednarski Podcast.

Komisja ogłasza zaproszenie do tworzenia partnerstw między regionami UE na rzecz innowacyjnych technik reagowania i odbudowy

Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa.

Rynki kapitałowe wsparciem procesu odbudowy Europy

Komisja Europejska przyjęła pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych stanowiący element ogólnej strategii Komisji na rzecz odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19. 28 kwietnia Komisja zaproponowała już pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i

Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa

Komisja Europejska przedstawiła 24 lipca nową strategię UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025, ukierunkowaną na priorytetowe obszary, w których UE może wymiernie wesprzeć państwa członkowskie w promowaniu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Europy.

Unijny humanitarny most powietrzny i dodatkowa pomoc w wysokości 70 mln euro dla Jemenu

Z Liège w Belgii wyleciał samolot w ramach unijnego humanitarnego mostu powietrznego. Ładunek zawiera artykuły medyczne i inne niezbędne produkty, które zwiększą wsparcie humanitarne dla tego kraju. Łącznie Jemeńczykom najbardziej potrzebującym pomocy dostarczane jest ponad 220 ton artykułów pierwszej potrzeby

Komisja Europejska zatwierdza wart 2,6 mld euro polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Wartość programu to 2,6 mld euro, czyli 11,5 mld zł.

Konkurs na Nagrodę za Solidarność Obywatelską

EKES nagrodzi do 29 inicjatyw solidarnościowych podejmowanych w UE i w Zjednoczonym Królestwie na rzecz zwalczania COVID-19 i przeciwdziałania jego katastrofalnym skutkom.

Zmienione wytyczne dot. pomocy regionalnej - zaproszenie do konsultacji

Komisja Europejska rozpoczęła 23 lipca 2020 r. konsultacje publiczne, zwracając się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag na temat projektu zmienionych wytycznych UE w sprawie regionalnej pomocy państwa. Uwagi można zgłaszać do 30 września 2020 r.