Aktualności

Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Inwestycje w nową infrastrukturę energetyczną: Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Europejski obszar edukacji plany do 2025

Utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia do epoki cyfrowej.

Praworządność w Unii Europejskiej - sprawozdanie 2020

Komisja Europejska opublikowała 30 września 2020 pierwsze ogólnounijne: Sprawozdanie na temat praworządności. Sprawdź kierunki działań UE w tym zakresie.

Konsultacje w sprawie rozwoju obszarów wiejskich

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, które potrwają do 30.11.2020 r. Zapraszamy wszyskich zainteresowanych do wzięcia udziału!

Jesteśmy z Wami!

Mimo pandemii i związanych z nią trudności nasz Punkt wciąż działa. We wrześniu, korzystając ze złagodzenia szeregu obostrzeń, zorganizowaliśmy kilka ciekawych inicjatyw. Zapraszamy do czytania.

Zapraszamy na nasze dyżury w październiku

Już teraz zaplanujcie udział w naszych październikowych dyżurach on-line oraz spotkania podczas dyżurów stacjonarnych!

Bałtyckie państwa członkowskie łączą siły na rzecz zregenerowania Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie jest poważnie zagrożone takimi problemami jak utrata różnorodności biologicznej i zmiana klimatu oraz specyficznymi lokalnymi presjami, jak eutrofizacja, niezrównoważone rybołówstwo, wysoki poziom zanieczyszczeń i zaśmiecenie, zwłaszcza odpadami z tworzyw sztucznych. Wszystkie te problemy

Program pomocy dla portów lotniczych

Komisja zatwierdza polski program pomocy o wartości 32 mln euro, który ma zrekompensować portom lotniczym straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa

Europejski Dzień Języków 2020 - webinaria dla nauczycieli

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Fundacją Polskie Forum Migracyjne zapraszają nauczycielki i nauczycieli do udziału w bezpłatnych webinariach organizowanych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 2020.

Nowy plan działania na rzecz wspierania organów celnych UE

Komisja Europejska uruchomiła nowy plan działania na rzecz unii celnej, w którym określono szereg środków mających na celu uczynienie w ciągu najbliższych czterech lat unijnych służb celnych bardziej inteligentnymi, innowacyjnymi i sprawniejszymi.

Pakiet dotyczący finansów cyfrowych

Komisja określa nowe, ambitne podejście, aby promować odpowiedzialne innowacje przynoszące korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom  

Nowy pakt o migracji i azylu

Nowy start w obszarze migracji: budowanie zaufania i nowa równowaga między odpowiedzialnością a solidarnością

Orędzie o stanie Unii - unijny system handlu emisjami

Komisja przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu handlu emisjami

Europejski plan walki z rakiem

Co roku w UE w wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. osób umiera. Aby lepiej chronić pracowników przed nowotworami, Komisja zaproponowała dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne

Spójny rozwój - trwała zmiana

„Spójny rozwój – trwała zmiana. Jak UE wpłynęła na nasze życie?” to debata o Unii Europejskiej, przeprowadzona i przygotowana przez konsultantów Europe Direct - Rybnik. Zapraszamy do oglądania!