Aktualności

Rozwój społecznej gospodarki rynkowej UE

Rozwój społecznej gospodarki rynkowej UE: odpowiednie wynagrodzenia minimalne dla pracowników we wszystkich państwach członkowskich

Komisja wypłaca 17 mld euro w ramach SURE Włochom, Hiszpanii i Polsce

Komisja Europejska wypłaciła łącznie 17 mld euro Włochom, Hiszpanii i Polsce w pierwszej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich w ramach instrumentu SURE. W ramach dokonanych dziś operacji Włochy otrzymały 10 mld euro, Hiszpania 6 mld euro, zaś Polska 1 mld euro. Łączna kwota wszystkich

Nagroda im. Sacharowa 2020 przyznana opozycji demokratycznej na Białorusi

Demokratyczna opozycja na Białorusi otrzymała nagrodę im. Sacharowa 2020 za wolność myśli.

Fala renowacji

Fala renowacji: podwojenie wskaźnika renowacji w celu ograniczenia emisji, pobudzenia ożywienia gospodarczego i ograniczenia ubóstwa energetycznego

Nowa strategia w zakresie chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska

Zielony Ład: Komisja przyjmuje nową strategię w zakresie chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska

Komisja Europejska wyemituje w ramach instrumentu SURE obligacje społeczne o wartości do 100 mld euro

Komisja Europejska ogłosiła 7 października, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu Komisja przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te mają zagwarantować inwestorom

10-letni plan wspierania Romów w UE

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nowy 10-letni plan, który obejmuje wniosek dotyczący zalecenia Rady, na rzecz wspierania Romów w UE. Plan ten skupia się na siedmiu kluczowych obszarach: równouprawnieniu, włączeniu, udziale, kształceniu, zatrudnieniu, zdrowiu, i mieszkalnictwie.

Bałkany Zachodnie - Plan gospodarczy i inwestycyjny

Komisja Europejska przyjęła 6 października kompleksowy plan gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich. Jego celem jest pobudzenie długoterminowego ożywienia gospodarczego w regionie, udzielenie wsparcia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wniesienie wkładu w regionalną integrację i

Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Inwestycje w nową infrastrukturę energetyczną: Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Europejski obszar edukacji plany do 2025

Utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia do epoki cyfrowej.

Praworządność w Unii Europejskiej - sprawozdanie 2020

Komisja Europejska opublikowała 30 września 2020 pierwsze ogólnounijne: Sprawozdanie na temat praworządności. Sprawdź kierunki działań UE w tym zakresie.

Konsultacje w sprawie rozwoju obszarów wiejskich

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, które potrwają do 30.11.2020 r. Zapraszamy wszyskich zainteresowanych do wzięcia udziału!

Jesteśmy z Wami!

Mimo pandemii i związanych z nią trudności nasz Punkt wciąż działa. We wrześniu, korzystając ze złagodzenia szeregu obostrzeń, zorganizowaliśmy kilka ciekawych inicjatyw. Zapraszamy do czytania.

Zapraszamy na nasze dyżury w październiku

Już teraz zaplanujcie udział w naszych październikowych dyżurach on-line oraz spotkania podczas dyżurów stacjonarnych!

Bałtyckie państwa członkowskie łączą siły na rzecz zregenerowania Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie jest poważnie zagrożone takimi problemami jak utrata różnorodności biologicznej i zmiana klimatu oraz specyficznymi lokalnymi presjami, jak eutrofizacja, niezrównoważone rybołówstwo, wysoki poziom zanieczyszczeń i zaśmiecenie, zwłaszcza odpadami z tworzyw sztucznych. Wszystkie te problemy