Aktualności

Nowe pokolenie afrykańskich talentów badawczych

Unia Europejska i Unia Afrykańska łączą siły, aby wzmocnić pozycję nowego pokolenia afrykańskich talentów badawczych.

Nowa Europa, nowe wyzwania - debata o przyszłości UE

Jaka będzie Unia Europejska za rok, pięć czy dziesięć lat? Jaką chcielibyśmy, aby była? Zapraszamy do debaty.

Dyżury Europe Direct w grudniu

W grudniu zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Cyfryzacja systemów wymiaru sprawiedliwości

Modernizacja systemów wymiaru sprawiedliwości w UE: nowy pakiet przyspieszający cyfryzację systemów wymiaru sprawiedliwości i intensyfikujący szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Debata o przyszłości Europy

Masz 16-26 lat? Uważasz, że młodzi ludzie powinni współdecydować o sprawach europejskich? Weź udział w DEBACIE O PRZYSZŁOŚCI EUROPY!  

Najniższy poziom emisji gazów cieplarnianych w UE

W 2019 r. unijne emisje gazów cieplarnianych spadły do najniższego poziomu od trzech dekad.

Zwiększenie przpływu danych oraz wsparcie europejskich przestrzeni danych

Komisja zamierza zwiększyć przepływ danych oraz wesprzeć europejskie przestrzenie danych.

Konsekwencje polskiego weta - List do Obywateli

"Konsekwencje ewentualnego polskiego weta będą dotkliwe dla obywateli na różnych poziomach." Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Listem do Obywateli UE, w którym eksperci Team Europe tłumaczą konsekwencje płynące z zawetowania Wieloletnich Ram Finansowych oraz Funduszu Odbudowy.

Plan działania w sprawie własności intelektualnej

Komisja przyjęła plan działania w sprawie własności intelektualnej w celu zwiększenia odporności i przyspieszenia odbudowy gospodarki UE

Unijny plan działania w sprawie równości płci

Unijny plan działania w sprawie równości płci: kobiety i dziewczęta w centrum światowej odbudowy na rzecz powszechnej równości płci.

Strategia farmaceutyczna dla Europy

Przystępne cenowo, dostępne i bezpieczne leki dla wszystkich: Komisja przedstawia strategię farmaceutyczną dla Europy

Plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021-2027

Włączenie społeczne dla wszystkich: Komisja przedstawia plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027

Wsparcie UE dla Afganistanu

Unia Europejska potwierdziła 24 listopada swoją długotrwałą solidarność i partnerstwo z mieszkańcami Afganistanu. Podczas tegorocznej konferencji w sprawie Afganistanu odbywającej się pod hasłem: „Pokój, dobrobyt i samodzielność”, UE zobowiązała się do przekazania Afganistanowi wsparcia w

Poprawa jakości powietrza w Europie

Wyraźna poprawa jakości powietrza w Europie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, mniejsza liczba zgonów związanych z zanieczyszczeniem

3,9 mln euro na wsparcie dziennikarstwa śledczego i wolności mediów

Komisja przeznacza 3,9 mln euro na wsparcie dziennikarstwa śledczego i wolności mediów