Aktualności

Pierwsza w historii udana europejska inicjatywa obywatelska "Right2Water'.

Komisja Europejska wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Parlament Europejski zmienionej dyrektywy w sprawie wody pitnej. Nowa dyrektywa zagwarantuje wszystkim Europejczykom bezpieczniejszy dostęp do wody.

Porozumienie polityczne w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to kluczowy instrument Next Generation EU, planu, który ma sprawić, by UE wyszła z obecnego kryzysu jeszcze silniejsza.

Zalecenia dotyczące krajowych planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej

Komisja Europejska opublikowała komunikat i zalecenia dla każdego państwa członkowskiego, aby wspomóc te państwa w sporządzaniu ich planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

650 mln euro wsparcia dla LOT-u

Komisja Europejska zatwierdziła dwa polskie środki pomocy na łączną kwotę około 650 mln euro(około 2,9 mld zł), których celem jest wsparcie linii lotniczych LOT w związku z pandemią koronawirusa.

Komisja Europejska zatwierdza polską Tarczę Finansową dla MŚP 2.0

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy państwa o budżecie ok. 2,9 mld euro (13 mld złotych), mający wesprzeć mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w niektórych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa.

Dyżury Europe Direct w styczniu 2021

W pierwszym miesiącu Nowego Roku zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Priorytety instytucje UE na nadchodzące lata

Wśród uzgodnionych priorytetów na pierwszy plan wysuwa się wspólny program odbudowy gospodarczej i odnowionego dynamizmu.

Rozwiązanie problemu kredytów zagrożonych

Działania w odpowiedzi na koronawirusa: Rozwiązanie problemu kredytów zagrożonych, aby umożliwić bankom wspieranie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w UE

Erasmus+ - sprawozdanie roczne za 2019 r

Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności: inwestowanie w przyszłe pokolenia Europy

Nowe przepisy OLAF

Nowe przepisy dotyczące OLAF-u pomagają służbom dochodzeniowym i prokuratorom UE w zwalczaniu nadużyć finansowych.

Porozumienie w sprawie jakości wody i dostępu do wody pitnej

Komisja przyjmuje z zadowoleniem ostateczne porozumienie w sprawie jakości wody i dostępu do wody pitnej.

Nowe zasady dla platform cyfrowych

Europa na miarę ery cyfrowej: Komisja proponuje nowe zasady dla platform cyfrowych.

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE: wzmocnienie pozycji obywateli i ochrona ich praw.

Sprawozdanie na temat unii bezpieczeństwa

Sprawozdanie na temat unii bezpieczeństwa: utrzymanie tempa realizacji kluczowych inicjatyw

Ruszyła platforma Digital4Development

Ruszyła platforma Digital4Development, która pomoże w kształtowaniu sprawiedliwej cyfrowej przyszłości na całym świecie.