Aktualności

Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji

Pierwsze inwestycje kapitałowe o wartości 178 mln euro w przełomowe innowacje.

Europe Direct - Rybnik: dyżury w lutym

W lutym 2021 serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Nowe przepisy dotyczące OLAF-u pomagają służbom dochodzeniowym i prokuratorom UE w zwalczaniu nadużyć finansowych

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, które wzmacniają rolę Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i torują drogę do sprawnej współpracy z nową Prokuraturą Europejską (EPPO).

Zrównoważone baterie krokiem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki neutralnej dla klimatu

Komisja Europejska proponuje modernizację przepisów UE dotyczących baterii. Baterie, które są bardziej zrównoważone przez cały cykl ich życia, mają kluczowe znaczenie dla realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. 

Komisja proponuje zmianę przepisów dotyczących transgranicznej infrastruktury energetycznej

Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący przeglądu unijnych przepisów w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych w celu lepszego wsparcia modernizacji transgranicznej infrastruktury energetycznej w Europie i osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Europa na miarę ery cyfrowej: Komisja proponuje nowe zasady dla platform cyfrowych

Komisja Europejska zaproponowała ambitną reformę przestrzeni cyfrowej, kompleksowy zestaw nowych przepisów dotyczących wszystkich usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, internetowych platform handlowych i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej: akt prawny o usługach

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE: wzmocnienie pozycji obywateli i ochrona ich praw

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat obywatelstwa UE za 2020 rok, w którym podsumowano postępy poczynione w zakresie obywatelstwa UE od czasu ostatniego sprawozdania z 2017 roku.

Nowa strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowe przepisy mające na celu zwiększenie odporności fizycznych i cyfrowych podmiotów krytycznych

Strategia wzmocni zbiorową odporność Europy na zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa i pomoże zapewnić wszystkim obywatelom i firmom możliwość pełnego korzystania z wiarygodnych i sprawdzonych usług i narzędzi cyfrowych.

Pierwsza w historii udana europejska inicjatywa obywatelska "Right2Water'.

Komisja Europejska wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Parlament Europejski zmienionej dyrektywy w sprawie wody pitnej. Nowa dyrektywa zagwarantuje wszystkim Europejczykom bezpieczniejszy dostęp do wody.

Porozumienie polityczne w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to kluczowy instrument Next Generation EU, planu, który ma sprawić, by UE wyszła z obecnego kryzysu jeszcze silniejsza.

Zalecenia dotyczące krajowych planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej

Komisja Europejska opublikowała komunikat i zalecenia dla każdego państwa członkowskiego, aby wspomóc te państwa w sporządzaniu ich planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

650 mln euro wsparcia dla LOT-u

Komisja Europejska zatwierdziła dwa polskie środki pomocy na łączną kwotę około 650 mln euro(około 2,9 mld zł), których celem jest wsparcie linii lotniczych LOT w związku z pandemią koronawirusa.

Komisja Europejska zatwierdza polską Tarczę Finansową dla MŚP 2.0

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy państwa o budżecie ok. 2,9 mld euro (13 mld złotych), mający wesprzeć mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w niektórych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa.

Dyżury Europe Direct w styczniu 2021

W pierwszym miesiącu Nowego Roku zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Priorytety instytucje UE na nadchodzące lata

Wśród uzgodnionych priorytetów na pierwszy plan wysuwa się wspólny program odbudowy gospodarczej i odnowionego dynamizmu.