Aktualności

Koronawirus: Europa gotowa na zagrożenie wariantami wirusa

Komisja proponuje szybkie działania przygotowujące Europę na coraz większe zagrożenie w związku z wariantami koronawirusa.

Nowy multilateralizm na miarę XXI wieku: strategia Unii

Komisja i Wysoki Przedstawiciel zaprezentowali nową strategię mającą na celu zwiększenie wkładu UE w multilateralizm oparty na zasadach.

Program LIFE: UE inwestuje 121 mln euro w projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu

Dwa z tych projektów realizowane będą w Polsce: Przygotowanie do działań w dziedzinie klimatu w Małopolsce oraz Sprzątanie terenów nad rzeką Pilicą.

Ochrona danych: Komisja Europejska rozpoczyna procedurę dotyczącą przepływu danych osobowych do Wielkiej Brytanii

Komisja wszczęła procedurę w sprawie przyjęcia dwóch decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa.

Jak powstrzymać dezinformację o szczepieniach?

Od rozpoczęcia kampanii szczepień na COVID-19 w UE w grudniu 2020 fala błędnych i nieprawdziwych informacji na temat szczepionek krąży w internecie i na portalach społecznościowych.

11 lutego 2021, Bruksela Prognoza gospodarcza z zimy 2021 r.: Ciężka zima, ale widać światło na końcu tunelu

Europa nadal jest sparaliżowana pandemią koronawirusa. Ponowny wzrost liczby zakażeń oraz pojawienie się nowych, bardziej zakaźnych szczepów koronawirusa zmusiły wiele państw członkowskich do ponownego wprowadzenia lub zaostrzenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii. Jednocześnie

UE właściwym miejscem przeciwdziałania skutkom pandemii, ale potrzebne są reformy - pokazują wyniki najnowszego sondażu

Odsetek obywateli (50%) z pozytywną opinią o UE wzrósł o 10 punktów procentowych w porównaniu do jesieni 2019 roku. 48% badanych życzy sobie, aby walka z ubóstwem i nierównościami społecznymi była priorytetem w działaniach Parlamentu Europejskiego. 63% respondentów chce większej roli Parlamentu w przyszłości.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wynik głosowania Parlamentu Europejskiego, który stanowi potwierdzenie osiągniętego w grudniu 2020 r. porozumienia politycznego w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Jest to ważny krok w kierunku

Południowe sąsiedztwo: UE proponuje nowy program dla regionu Morza Śródziemnego

Aby ożywić i wzmocnić strategiczne partnerstwo między Unią Europejską i jej południowymi sąsiadami, Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przyjęły wspólny komunikat, proponując ambitny i innowacyjny nowy program dla regionu Morza Śródziemnego.

Europejski plan walki z rakiem: Nowe unijne podejście do profilaktyki, leczenia i opieki

W lutym, w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem, Komisja Europejska przedstawia europejski plan walki z rakiem, będący głównym priorytetem Komisji Ursuli von der Leyen w dziedzinie zdrowia i podstawowym filarem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Komisja wypłaca dziewięciu państwom członkowskim 14 mld euro w ramach SURE

Na początku lutego br. Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE.

Dyżury Europe Direct w marcu 2021

Zapraszamy na marcowe spotkania – czekamy stacjonarnie i on-line.

Porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

EFS+ będzie głównym instrumentem finansowym służącym wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych, wspieraniu miejsc pracy i tworzeniu sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu społeczeństwa.

Przegląd stron internetowych pod kątem pseudoekologicznego marketingu

Połowa twierdzeń dotyczących ekologiczności nie jest poparta dowodami.

Komisja inicjuje debatę na temat radzenia sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa

W kolejnych dziesięcioleciach liczba osób starszych w UE będzie wzrastać. Obecnie osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią 20 proc. ludności, a w 2070 r. wskaźnik ten ma wynieść 30 proc.