Aktualności

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wynik głosowania Parlamentu Europejskiego, który stanowi potwierdzenie osiągniętego w grudniu 2020 r. porozumienia politycznego w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Jest to ważny krok w kierunku

Południowe sąsiedztwo: UE proponuje nowy program dla regionu Morza Śródziemnego

Aby ożywić i wzmocnić strategiczne partnerstwo między Unią Europejską i jej południowymi sąsiadami, Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przyjęły wspólny komunikat, proponując ambitny i innowacyjny nowy program dla regionu Morza Śródziemnego.

Europejski plan walki z rakiem: Nowe unijne podejście do profilaktyki, leczenia i opieki

W lutym, w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem, Komisja Europejska przedstawia europejski plan walki z rakiem, będący głównym priorytetem Komisji Ursuli von der Leyen w dziedzinie zdrowia i podstawowym filarem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Komisja wypłaca dziewięciu państwom członkowskim 14 mld euro w ramach SURE

Na początku lutego br. Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE.

Dyżury Europe Direct w marcu 2021

Zapraszamy na marcowe spotkania – czekamy stacjonarnie i on-line.

Porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

EFS+ będzie głównym instrumentem finansowym służącym wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych, wspieraniu miejsc pracy i tworzeniu sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu społeczeństwa.

Przegląd stron internetowych pod kątem pseudoekologicznego marketingu

Połowa twierdzeń dotyczących ekologiczności nie jest poparta dowodami.

Komisja inicjuje debatę na temat radzenia sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa

W kolejnych dziesięcioleciach liczba osób starszych w UE będzie wzrastać. Obecnie osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią 20 proc. ludności, a w 2070 r. wskaźnik ten ma wynieść 30 proc.

Bardziej ekologiczna konsumpcja

Komisja Europejska uruchamia realizację zobowiązania dotyczącego ekologicznej konsumpcji, a pierwsze przedsiębiorstwa zobowiązują się do podjęcia konkretnych działań na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju

Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach REACT-EU

Państwa członkowskie UE będą mogły wkrótce korzystać ze środków w ramach pakietu Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy.

Komisja zatwierdza wart 1,9 mld euro polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa

Komisja Europejska zatwierdziła polski program mający na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w określonych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa.

Komisja określa kluczowe działania, aby wspólnie walczyć z COVID-19

Komisja określiła szereg działań, które należy podjąć, aby zintensyfikować walkę z pandemią.

Nowy europejski Bauhaus

Komisja rozpoczęła fazę projektową inicjatywy „nowy europejski Bauhaus".

Europejska inicjatywa obywatelska

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja Europejska odpowiada na inicjatywę „Minority Safepack".

Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie zabezpieczenia dostępu do nowej potencjalnej szczepionki

Planowana umowa z firmą Valneva umożliwi wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 30 mln dawek.