Aktualności

Technologie ratunkowe w pojazdach: Parlament przyjmuje przepisy ratujące życie

Systemy bezpieczeństwa, takie jak „inteligentne dostosowanie prędkości” lub zaawansowany system hamowania awaryjnego, będą instalowane w nowych pojazdach od maja 2022 roku.

Ochrona sygnalistów: nowe zasady dla UE przyjęte

Nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę osobom ujawniającym informacje uzyskane podczas działalności zawodowej, dotyczące nielegalnych lub szkodliwych działań.

Nowe formy zatrudnienia: Posłowie za wzmocnieniem praw pracowników

Posłowie zatwierdzili minimalne prawa dla pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platformy, typu Uber czy Deliveroo.

Powstanie nowy europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych dotyczący skazanych obywateli państw trzecich

Rada ostatecznie zatwierdziła wniosek Komisji dotyczący stworzenia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych odnoszącego się do skazanych obywateli państw trzecich.

Unia energetyczna: od wizji do rzeczywistości

Z opublikowanego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej wynika, że Komisja w pełni zrealizowała swoją wizję strategii na rzecz unii energetycznej. Dzięki temu możliwe stało się zagwarantowanie wszystkim Europejczykom dostępnej, przystępnej cenowo, bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównoważonej energii.

Komisja inwestuje 4 mld euro w projekty infrastrukturalne w 10 państwach członkowskich, m.in. w Polsce

Wysokość funduszy UE inwestowanych obecnie w ramach unijnej polityki spójności wynosi 4 mld euro. Środki te finansują 25 dużych projektów infrastrukturalnych w 10 państwach członkowskich.

KE: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska

KE umożliwia państwom członkowskim lepsze stosowanie unijnych przepisów w dziedzinie środowiska i w ten sposób chroni obywateli i dba o ich jakość życia.

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego

Prawo ma przyczynić się do poprawy dostępności i innowacyjnego wykorzystania danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych.

Konkurs dla seniorów

Osoby w wieku 60+ zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Pamiętniki TRANSFORMACJI”.

Zakaz sprzedaży plastikowych sztućców, słomek i mieszadełek

Parlament zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, słomki i patyczki do uszu.

Sprawozdanie w sprawie ochrony handlu UE - skuteczna ochrona przed nieuczciwym handlem

Poprzez środki ochrony handlu UE chroni w całej Europie 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją.

250 mln euro przeznaczono na działania propagujące zdrową żywność wśród europejskich uczniów

Dzięki unijnemu programowi w roku szkolnym 2019/2020 miliony dzieci w szkołach w całej UE dostaną mleko, owoce i warzywa. W roku szkolnym 2017/2018 program ten dotarł do ponad 20 mln dzieci w całej UE.

Ochrona konkurencji: Komisja uruchamia nowe internetowe narzędzie do łagodzenia kar i zawierania ugody w sprawie karteli oraz współpracy

Procedury umożliwiają składanie oświadczeń i dokumentów, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Budżet UE na lata 2021-2027: wstępne porozumienie w sprawie programu "Horyzont Europa"

Osiągnięte przez instytucje UE częściowe porozumienie polityczne musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

Ponad 250 mln PLN w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy trafi do innowacyjnych przedsiębiorców w Polsce

Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. ogłaszają nową umowę gwarancji InnovFin w ramach programu Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy.