Aktualności

Mobilność ekologiczna: Wniosek Komisji dotyczący badań emisji z samochodów w rzeczywistych warunkach jazdy

W odpowiedzi na orzeczenie Sądu Komisja proponuje, aby ponownie wprowadzić do prawodawstwa niektóre aspekty badań emisji w rzeczywistych warunkach jazdy.

Pierwszy rok obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

25 maja 2019 roku minął rok od wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Europejski Fundusz Obronny przeznaczy 525 mln euro na projekt Eurodrone i inne wspólne projekty badawcze i przemysłowe

Komisja przyjęła programy prac mające na celu współfinansowanie wspólnych projektów przemysłowych w dziedzinie obronności w latach 2019–2020 o wartości do 500 mln euro. Na wsparcie wspólnych projektów badawczych w dziedzinie obronności w 2019 r. przeznaczono dalsze 25 mln euro. Dziś ogłoszono

Jednolity rynek cyfrowy: Komisja ogłasza wskazówki w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych

Wskazówki mają pomóc przedsiębiorstwom zrozumieć powiązania między nowymi przepisami a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Budżet UE na 2020 r.: Komisja skupia się w swojej propozycji na zatrudnieniu, wzroście i bezpieczeństwie

Jest to siódmy i ostatni budżet w ramach obecnego długoterminowego budżetu UE na lata 2014–2020 i stosują się do niego ograniczenia tego wieloletniego planu.

rescEU: UE organizuje pierwszą flotę do gaszenia pożarów lasów z powietrza

Na pierwszym etapie flota rescEU składa z siedmiu samolotów gaśniczych i sześciu śmigłowców.

Gospodarka o obiegu zamkniętym: nowe przepisy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

Rada UE przyjęła ambitne środki zaproponowane przez Komisję w celu rozwiązania problemu odpadów morskich pochodzących z 10 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych najczęściej znajdowanych na europejskich plażach, a także z porzuconych narzędzi połowowych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Sprawiedliwy łańcuch dostaw żywności: Komisja proponuje, by ceny były bardziej przejrzyste

Komisja Europejska, która wprowadziła zakaz nieuczciwych praktyk handlowych oraz zacieśniła współpracę między producentami, przedstawia trzeci element, który ma sprawić, że łańcuch dostaw żywności będzie sprawiedliwszy – dzięki bardziej przejrzystemu przekazywaniu danych o cenach na wszystkich etapach. 

DiscoverEU - w podróż po Europie wyruszy kolejnych 20 tys. młodych ludzi

Do trzeciej rundy unijnego konkursu dla młodzieży DiscoverEU zgłosiło się prawie 95 tys. młodych osób. Spośród nich wyłoniono około 20 tys. osiemnastolatków, którzy otrzymają bilety DiscoverEU. Laureaci będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż między 1 sierpnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r.

Erasmus+: punkt zwrotny w życiu 5 milionów europejskich studentów

Jak wynika z dwóch nowych niezależnych badań opublikowanych dzisiaj przez Komisję Europejską, dzięki programowi Erasmus+ studenci odnoszą większe sukcesy w życiu osobistym i zawodowym, a uczelnie wyższe zwiększają swoje zdolności innowacyjne.

Prognoza gospodarcza z wiosny 2019 r.: czeka nas dalszy wzrost w bardziej umiarkowanym tempie

Według prognoz rok 2019 ma być dla europejskiej gospodarki siódmym z rzędu rokiem wzrostu, a realny PKB ma się zwiększyć we wszystkich państwach członkowskich UE.

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości 2019: wskaźniki pokazują, że nieustannie trzeba chronić niezależność wymiaru sprawiedliwości

KE opublikowała unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości z 2019 r., która zawiera porównawczy przegląd niezależności, jakości i efektywności systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE.

Rozbudowa terminala skroplonego gazu ziemnego (LNG): zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE

128 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zainwestowane w rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu.