Aktualności

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego

Prawo ma przyczynić się do poprawy dostępności i innowacyjnego wykorzystania danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych.

Konkurs dla seniorów

Osoby w wieku 60+ zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Pamiętniki TRANSFORMACJI”.

Zakaz sprzedaży plastikowych sztućców, słomek i mieszadełek

Parlament zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, słomki i patyczki do uszu.

Sprawozdanie w sprawie ochrony handlu UE - skuteczna ochrona przed nieuczciwym handlem

Poprzez środki ochrony handlu UE chroni w całej Europie 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją.

250 mln euro przeznaczono na działania propagujące zdrową żywność wśród europejskich uczniów

Dzięki unijnemu programowi w roku szkolnym 2019/2020 miliony dzieci w szkołach w całej UE dostaną mleko, owoce i warzywa. W roku szkolnym 2017/2018 program ten dotarł do ponad 20 mln dzieci w całej UE.

Ochrona konkurencji: Komisja uruchamia nowe internetowe narzędzie do łagodzenia kar i zawierania ugody w sprawie karteli oraz współpracy

Procedury umożliwiają składanie oświadczeń i dokumentów, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Budżet UE na lata 2021-2027: wstępne porozumienie w sprawie programu "Horyzont Europa"

Osiągnięte przez instytucje UE częściowe porozumienie polityczne musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

Ponad 250 mln PLN w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy trafi do innowacyjnych przedsiębiorców w Polsce

Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. ogłaszają nową umowę gwarancji InnovFin w ramach programu Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy.

W ponad 85 proc. europejskich kąpielisk jakość wody uznana została za doskonałą

Zgodnie z najnowszym europejskim sprawozdaniem dotyczącym jakości wody w kąpieliskach nieco ponad 85 proc. kąpielisk monitorowanych w ubiegłym roku w Europie spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy.

Komisja nakłada na firmę Google karę pieniężną 1,49 mld euro za nadużycia na rynku reklamy internetowej

Komisja Europejska nakazała zapłacenie grzywny za złamanie unijnych przepisów antymonopolowych.

Proekologiczny i prokonsumencki rynek energii elektrycznej w UE

Parlament zatwierdził nowe zasady tworzenia ogólnoeuropejskiego rynku energii elektrycznej, który ma być czystszy, bardziej konkurencyjny i odporny na ryzyko.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie nowych przepisów UE ratujących życie

Od 2022 r. w europejskich pojazdach staną się obowiązkowe nowe technologie bezpieczeństwa, aby chronić pasażerów, pieszych i rowerzystów.

Budżet UE: Porozumienie o finansowaniu ułatwia współpracę podatkową między państwami UE

Komisja z zadowoleniem przyjęła wstępne porozumienie dotyczące zapewnienia finansowania unijnego programu współpracy w dziedzinie podatków („Fiscalis") w kolejnym budżecie UE na lata 2021–2027.

Wynajem samochodów: działania UE prowadzą do bardziej wyraźnych i przejrzystych cen

Nowy sposób przedstawiania cen sprawia, że są one w pełni przejrzyste dla konsumentów.

UE chce skuteczniej przeciwdziałać rosyjskiej dezinformacji

Posłowie przestrzegają przed kampaniami dezinformacyjnymi wymierzonymi przeciw Europie przez Rosję, ale też przez Chiny, Iran i Koreę Północną.