Aktualności

Konkurs na felieton reporterski na... Instagram

Lubisz pisać? Potrafisz zwięźle wyrażać swoje myśli? Podejmij wyzwanie i sprawdź swoje umiejętności reporterskie. Weź udział w ogłoszonym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce konkursie pt. #małekroki i napisz felieton reporterski na… Instagram!

Sprawiedliwa płaca minimalna

Płaca minimalna – ustalona na odpowiednim poziomie i uwzględniająca warunki ekonomiczne – stanowi wsparcie dla pracowników o słabszej pozycji na rynku i pomaga firmom utrzymać zarówno zatrudnienie, jak i konkurencyjność.

Decydujący moment dla Europy: Naprawa i przygotowanie na następną generację

Plan odbudowy to ogromne wyzwanie, przed którym stoimy, w szansę, nie tylko przez wsparcie odbudowy, lecz również przez inwestowanie w przyszłość. Europejski Zielony Ład oraz cyfryzacja przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, podniesienia odporności społeczeństwa i poprawy

EBI wspiera finansowo projekt w dziedzinie energii słonecznej w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził swój pierwszy w Polsce kredyt na rzecz przedsiębiorstwa budującego i eksploatującego elektrownie fotowoltaiczne.

Europa liderem zielonej i cyfrowej transformacji

Badania naukowe i innowacje powinny stanowić wsparcie w rozwoju przedsiębiorstw, regionów i państw w sposób zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Wzmacnianie systemów innowacji nie może pozostawiać nikogo w tyle, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych.

EU przeznacza dodatkowe 50 mln EUR na pomoc humanitarną

Komisja Europejska zapowiedziała przeznaczenie dodatkowej kwoty 50 mln euro na pomoc humanitarną w obliczu dramatycznego wzrostu potrzeb na całym świecie, spowodowanego pandemią koronawirusa.

Powstrzymanie utraty bioróżnorodności

Nowe strategie proponują ambitne działania i zobowiązania UE mające na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie i na świecie oraz przekształcenie naszych systemów żywnościowych tak, aby stanowiły światowy wzorzec pod względem zrównoważonej konkurencyjności, ochrony zdrowia ludzi i

Komisja dofinansowuje badania naukowe kwotą 122 mln euro

Komisja Europejska uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro z przeznaczeniem na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem.

Jedna gwiazda, jedno życzenie

Zapraszamy do akcji: „Jedna gwiazda, jedno życzenie”. Jej celem jest uhonorowanie wszystkich Europejczyków, którzy wspólnie działają na rzecz wyjścia z kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 i dać wyraz solidarności UE.

Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o rejestrację polskiego Podpiwka kujawskiego

Komisja Europejska zatwierdza dwa nowe oznaczenia geograficzne z Polski i Grecji.

Przywracanie równych warunków działania dla producentów europejskich

Środki ochrony handlu UE są skuteczne w ograniczaniu nieuczciwych międzynarodowych praktyk handlowych. Nałożone przez Komisję cła antydumpingowe lub antysubsydyjne prowadzą do zmniejszenia nieuczciwego importu średnio o 80%, bez wywierania wpływu na inne dostawy zagraniczne.

7,4 mld euro na powszechny dostęp do szczepionek

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: zebrano 7,4 mld euro z przeznaczeniem na powszechny dostęp do szczepionek

EU Challenge 2020

Weź udział w EU Challenge 2020!  

Sto lat Europo!

Każdego roku, 9 maja, obchodzimy Dzień Europy. Na pamiątkę wygłoszonej w tym dniu, w 1950 roku, Deklaracji Schumana, czyli planu, który zapoczątkował integrację. Dziś jej efektem jest Unia Europejska.

Dialog obywatelski z Januszem Wojciechowskim

Już 30 kwietnia zapraszamy na Dialog Obywatelski Online z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi  - Januszem Wojciechowskim.