Aktualności Unia Europejska

Powstrzymanie utraty bioróżnorodności

Nowe strategie proponują ambitne działania i zobowiązania UE mające na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie i na świecie oraz przekształcenie naszych systemów żywnościowych tak, aby stanowiły światowy wzorzec pod względem zrównoważonej konkurencyjności, ochrony zdrowia ludzi i

Komisja dofinansowuje badania naukowe kwotą 122 mln euro

Komisja Europejska uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro z przeznaczeniem na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem.

Jedna gwiazda, jedno życzenie

Zapraszamy do akcji: „Jedna gwiazda, jedno życzenie”. Jej celem jest uhonorowanie wszystkich Europejczyków, którzy wspólnie działają na rzecz wyjścia z kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 i dać wyraz solidarności UE.

Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o rejestrację polskiego Podpiwka kujawskiego

Komisja Europejska zatwierdza dwa nowe oznaczenia geograficzne z Polski i Grecji.

Przywracanie równych warunków działania dla producentów europejskich

Środki ochrony handlu UE są skuteczne w ograniczaniu nieuczciwych międzynarodowych praktyk handlowych. Nałożone przez Komisję cła antydumpingowe lub antysubsydyjne prowadzą do zmniejszenia nieuczciwego importu średnio o 80%, bez wywierania wpływu na inne dostawy zagraniczne.

7,4 mld euro na powszechny dostęp do szczepionek

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: zebrano 7,4 mld euro z przeznaczeniem na powszechny dostęp do szczepionek

Dialog obywatelski z Januszem Wojciechowskim

Już 30 kwietnia zapraszamy na Dialog Obywatelski Online z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi  - Januszem Wojciechowskim.

Pilotażowy instrument gwarancji na rzecz rozwoju umiejętności oraz kształcenia w całej Europie

UE uruchamia nowy pilotażowy instrument gwarancji o wartości 50 mln euro na rzecz rozwoju umiejętności oraz kształcenia w całej Europie

Oznaczenia geograficzne - europejskie dobro warte 75 mld euro

Jak wynika z opublikowanego dziś przez Komisję badania, wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych i napojów, których nazwy są chronione jako unijne oznaczenia geograficzne, wynosi 74,76 mld euro.

Komisja wydaje wytyczne dot. umożliwienia ograniczonej współpracy między przedsiębiorstwami w odniesieniu do leków

Ochrona konkurencji: Komisja wydaje wytyczne na temat umożliwienia ograniczonej współpracy między przedsiębiorstwami, w szczególności w odniesieniu do leków szpitalnych o krytycznym znaczeniu podczas pandemii COVID-19

Działania podejmowane przez UE na świecie w walce z pandemią

Wspólne działanie UE będzie koncentrować się na zaradzeniu bezpośredniemu kryzysowi zdrowotnemu i zaspokojeniu związanych z nim potrzeb humanitarnych, na wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w wodę i usług sanitarnych w krajach partnerskich oraz na wspomaganiu ich zdolności w zakresie badań

Komisja mobilizuje wszystkie swoje zasoby w celu ochrony życia i źródeł utrzymania

Ratowanie życia i wspieranie źródeł utrzymania w czasach ostrego kryzysu mają zasadnicze znaczenie. Komisja podejmuje dalsze kroki, proponując stworzenie instrumentu solidarności (zwanego SURE) w wysokości 100 mld euro, aby wspierać pracowników w utrzymaniu dochodów i pomóc przedsiębiorstwom w utrzymaniu się na rynku.

Koronawirus: udany przetarg Komisji na środki ochrony indywidualnej w UE

Zamówienie wspólne dotyczące środków ochrony indywidualnej zainicjowane przez Komisję Europejską w celu walki z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa zakończyło się powodzeniem.

COVID-19: Komisja gromadzi zapasy środków medycznych w ramach rescEU

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o utworzeniu w ramach rescEU strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc państwom UE w walce z pandemią COVID-19.

Strategia na rzecz równouprawnienia płci: Dążenie do Unii równości

Jedna trzecia kobiet w UE była ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej. Mimo że więcej kobiet kończy studia wyższe, zarabiają one średnio 16 proc. mniej niż mężczyźni, a jedynie 8 proc. dyrektorów generalnych największych przedsiębiorstw w UE to kobiety.