Aktualności Unia Europejska

Europejski plan walki z rakiem

Co roku w UE w wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. osób umiera. Aby lepiej chronić pracowników przed nowotworami, Komisja zaproponowała dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne

Orędzie o stanie Unii

W środę 16 września br. o godz. 9:00 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego swoje pierwsze orędzie o stanie Unii.

Plan Działania w dziedzinie Edukacji Cyfrowej - konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dot. Planu Działania w dziedzinie Edukacji Cyfrowej.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w tym roku będzie obchodzony w Berlinie w dniach 9-13 listopada. Przeczytaj więcej na temat samej inicjatywy oraz wydarzeń, które zaplanowano z tej okazji.

Pierwsza umowa w sprawie potencjalnej szczepionki na COVID-19

Komisja Europejska osiągnęła dziś pierwsze porozumienie z firmą farmaceutyczną AstraZeneca w sprawie zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19

Kambodża traci bezcłowy dostęp do rynku U

W związku z obawami dotyczącymi nieprzestrzegania praw człowieka Kambodża traci bezcłowy dostęp do rynku UE

Pomoc finansowa dla Chorwacji w związku z trzęsieniem ziemi

Komisja ogłosiła wypłacenie pierwszej transzy pomocy dla Chorwacji w wysokości 88,9 mln euro z Funduszu Solidarności UE. Pieniądze zostaną przekazane w związku z tragicznym trzęsieniem ziemi, jakie miało miejsce w Zagrzebiu i jego okolicach w dniu 22 marca 2020 r.

Konkurs grantowy PE - podniesienie świadomości obywateli w zakrsie wartości demokratycznych

Zapraszamy do zgłaszania wniosków w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Parlament Europejski. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE. Termin składania wniosków - 30 wrzesień 2020

Dostęp do remdesiwiru w leczeniu COVID-19 w UE

Komisja Europejska podpisała umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zabezpieczyć odpowiednią liczbę dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru)

Panorama roku 2019 - sprawozdanie działalności Trybunału Sprawiedliwości UE

Podobnie jak w ubiegłych latach Trybunał Sprawiedliwości opublikował "Panoramę roczną", która przedstawia w syntetycznej formie działalność Trybunału

Wyniki konkursu #MAŁEKROKI

Za kim tęsknimy w Unii Europejskiej? Poznajcie laureatów konkursu #małekroki na felieton reporterski.  

Marek Prawda o relacjach Polski z UE oraz unijnych instytucjach

Zachęcamy do obejrzenia podcastu z Dyrektorem PKE Markiem Prawdą dla Bednarski Podcast.

Komisja ogłasza zaproszenie do tworzenia partnerstw między regionami UE na rzecz innowacyjnych technik reagowania i odbudowy

Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa.

Rynki kapitałowe wsparciem procesu odbudowy Europy

Komisja Europejska przyjęła pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych stanowiący element ogólnej strategii Komisji na rzecz odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19. 28 kwietnia Komisja zaproponowała już pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i

Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa

Komisja Europejska przedstawiła 24 lipca nową strategię UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025, ukierunkowaną na priorytetowe obszary, w których UE może wymiernie wesprzeć państwa członkowskie w promowaniu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Europy.