Aktualności Unia Europejska

Nowa strategia w zakresie chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska

Zielony Ład: Komisja przyjmuje nową strategię w zakresie chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska

Komisja Europejska wyemituje w ramach instrumentu SURE obligacje społeczne o wartości do 100 mld euro

Komisja Europejska ogłosiła 7 października, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu Komisja przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te mają zagwarantować inwestorom

10-letni plan wspierania Romów w UE

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nowy 10-letni plan, który obejmuje wniosek dotyczący zalecenia Rady, na rzecz wspierania Romów w UE. Plan ten skupia się na siedmiu kluczowych obszarach: równouprawnieniu, włączeniu, udziale, kształceniu, zatrudnieniu, zdrowiu, i mieszkalnictwie.

Bałkany Zachodnie - Plan gospodarczy i inwestycyjny

Komisja Europejska przyjęła 6 października kompleksowy plan gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich. Jego celem jest pobudzenie długoterminowego ożywienia gospodarczego w regionie, udzielenie wsparcia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wniesienie wkładu w regionalną integrację i

Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Inwestycje w nową infrastrukturę energetyczną: Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Europejski obszar edukacji plany do 2025

Utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia do epoki cyfrowej.

Praworządność w Unii Europejskiej - sprawozdanie 2020

Komisja Europejska opublikowała 30 września 2020 pierwsze ogólnounijne: Sprawozdanie na temat praworządności. Sprawdź kierunki działań UE w tym zakresie.

Konsultacje w sprawie rozwoju obszarów wiejskich

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, które potrwają do 30.11.2020 r. Zapraszamy wszyskich zainteresowanych do wzięcia udziału!

Bałtyckie państwa członkowskie łączą siły na rzecz zregenerowania Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie jest poważnie zagrożone takimi problemami jak utrata różnorodności biologicznej i zmiana klimatu oraz specyficznymi lokalnymi presjami, jak eutrofizacja, niezrównoważone rybołówstwo, wysoki poziom zanieczyszczeń i zaśmiecenie, zwłaszcza odpadami z tworzyw sztucznych. Wszystkie te problemy

Program pomocy dla portów lotniczych

Komisja zatwierdza polski program pomocy o wartości 32 mln euro, który ma zrekompensować portom lotniczym straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa

Europejski Dzień Języków 2020 - webinaria dla nauczycieli

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Fundacją Polskie Forum Migracyjne zapraszają nauczycielki i nauczycieli do udziału w bezpłatnych webinariach organizowanych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 2020.

Nowy plan działania na rzecz wspierania organów celnych UE

Komisja Europejska uruchomiła nowy plan działania na rzecz unii celnej, w którym określono szereg środków mających na celu uczynienie w ciągu najbliższych czterech lat unijnych służb celnych bardziej inteligentnymi, innowacyjnymi i sprawniejszymi.

Pakiet dotyczący finansów cyfrowych

Komisja określa nowe, ambitne podejście, aby promować odpowiedzialne innowacje przynoszące korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom  

Nowy pakt o migracji i azylu

Nowy start w obszarze migracji: budowanie zaufania i nowa równowaga między odpowiedzialnością a solidarnością

Orędzie o stanie Unii - unijny system handlu emisjami

Komisja przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu handlu emisjami