Aktualności Unia Europejska

Praworządność w Unii Europejskiej - sprawozdanie 2020

Komisja Europejska opublikowała 30 września 2020 pierwsze ogólnounijne: Sprawozdanie na temat praworządności. Sprawdź kierunki działań UE w tym zakresie.

Konsultacje w sprawie rozwoju obszarów wiejskich

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, które potrwają do 30.11.2020 r. Zapraszamy wszyskich zainteresowanych do wzięcia udziału!

Bałtyckie państwa członkowskie łączą siły na rzecz zregenerowania Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie jest poważnie zagrożone takimi problemami jak utrata różnorodności biologicznej i zmiana klimatu oraz specyficznymi lokalnymi presjami, jak eutrofizacja, niezrównoważone rybołówstwo, wysoki poziom zanieczyszczeń i zaśmiecenie, zwłaszcza odpadami z tworzyw sztucznych. Wszystkie te problemy

Program pomocy dla portów lotniczych

Komisja zatwierdza polski program pomocy o wartości 32 mln euro, który ma zrekompensować portom lotniczym straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa

Europejski Dzień Języków 2020 - webinaria dla nauczycieli

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Fundacją Polskie Forum Migracyjne zapraszają nauczycielki i nauczycieli do udziału w bezpłatnych webinariach organizowanych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 2020.

Nowy plan działania na rzecz wspierania organów celnych UE

Komisja Europejska uruchomiła nowy plan działania na rzecz unii celnej, w którym określono szereg środków mających na celu uczynienie w ciągu najbliższych czterech lat unijnych służb celnych bardziej inteligentnymi, innowacyjnymi i sprawniejszymi.

Pakiet dotyczący finansów cyfrowych

Komisja określa nowe, ambitne podejście, aby promować odpowiedzialne innowacje przynoszące korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom  

Nowy pakt o migracji i azylu

Nowy start w obszarze migracji: budowanie zaufania i nowa równowaga między odpowiedzialnością a solidarnością

Orędzie o stanie Unii - unijny system handlu emisjami

Komisja przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu handlu emisjami

Europejski plan walki z rakiem

Co roku w UE w wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. osób umiera. Aby lepiej chronić pracowników przed nowotworami, Komisja zaproponowała dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne

Orędzie o stanie Unii

W środę 16 września br. o godz. 9:00 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego swoje pierwsze orędzie o stanie Unii.

Plan Działania w dziedzinie Edukacji Cyfrowej - konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dot. Planu Działania w dziedzinie Edukacji Cyfrowej.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w tym roku będzie obchodzony w Berlinie w dniach 9-13 listopada. Przeczytaj więcej na temat samej inicjatywy oraz wydarzeń, które zaplanowano z tej okazji.

Pierwsza umowa w sprawie potencjalnej szczepionki na COVID-19

Komisja Europejska osiągnęła dziś pierwsze porozumienie z firmą farmaceutyczną AstraZeneca w sprawie zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19

Kambodża traci bezcłowy dostęp do rynku U

W związku z obawami dotyczącymi nieprzestrzegania praw człowieka Kambodża traci bezcłowy dostęp do rynku UE