Aktualności Unia Europejska

Konsekwencje polskiego weta - List do Obywateli

"Konsekwencje ewentualnego polskiego weta będą dotkliwe dla obywateli na różnych poziomach." Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Listem do Obywateli UE, w którym eksperci Team Europe tłumaczą konsekwencje płynące z zawetowania Wieloletnich Ram Finansowych oraz Funduszu Odbudowy.

Plan działania w sprawie własności intelektualnej

Komisja przyjęła plan działania w sprawie własności intelektualnej w celu zwiększenia odporności i przyspieszenia odbudowy gospodarki UE

Unijny plan działania w sprawie równości płci

Unijny plan działania w sprawie równości płci: kobiety i dziewczęta w centrum światowej odbudowy na rzecz powszechnej równości płci.

Strategia farmaceutyczna dla Europy

Przystępne cenowo, dostępne i bezpieczne leki dla wszystkich: Komisja przedstawia strategię farmaceutyczną dla Europy

Plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021-2027

Włączenie społeczne dla wszystkich: Komisja przedstawia plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027

Wsparcie UE dla Afganistanu

Unia Europejska potwierdziła 24 listopada swoją długotrwałą solidarność i partnerstwo z mieszkańcami Afganistanu. Podczas tegorocznej konferencji w sprawie Afganistanu odbywającej się pod hasłem: „Pokój, dobrobyt i samodzielność”, UE zobowiązała się do przekazania Afganistanowi wsparcia w

Poprawa jakości powietrza w Europie

Wyraźna poprawa jakości powietrza w Europie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, mniejsza liczba zgonów związanych z zanieczyszczeniem

3,9 mln euro na wsparcie dziennikarstwa śledczego i wolności mediów

Komisja przeznacza 3,9 mln euro na wsparcie dziennikarstwa śledczego i wolności mediów

Warszawska flota autobusów elektrycznych z korzyścią dla pasażerów i środowiska

Polityka spójności UE: Warszawska flota autobusów elektrycznych z korzyścią dla pasażerów i środowiska

Dialog obywatelski ONLINE - Maseczki, szczepionki, kwarantanny - COVID w sezonie grypowym

Zapraszamy do udziału w dialogu obywatelskim online, który odbędzie się 5 listopada o godz. 10.00. Temat dialogu: maseczki, szczepionki, kwarantanny  - COVID w sezonie grypowym.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja przyjmuje strategię UE dotyczącą metanu

Rozwój społecznej gospodarki rynkowej UE

Rozwój społecznej gospodarki rynkowej UE: odpowiednie wynagrodzenia minimalne dla pracowników we wszystkich państwach członkowskich

Komisja wypłaca 17 mld euro w ramach SURE Włochom, Hiszpanii i Polsce

Komisja Europejska wypłaciła łącznie 17 mld euro Włochom, Hiszpanii i Polsce w pierwszej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich w ramach instrumentu SURE. W ramach dokonanych dziś operacji Włochy otrzymały 10 mld euro, Hiszpania 6 mld euro, zaś Polska 1 mld euro. Łączna kwota wszystkich

Nagroda im. Sacharowa 2020 przyznana opozycji demokratycznej na Białorusi

Demokratyczna opozycja na Białorusi otrzymała nagrodę im. Sacharowa 2020 za wolność myśli.

Fala renowacji

Fala renowacji: podwojenie wskaźnika renowacji w celu ograniczenia emisji, pobudzenia ożywienia gospodarczego i ograniczenia ubóstwa energetycznego