Aktualności Unia Europejska

Dialog obywatelski ONLINE - Maseczki, szczepionki, kwarantanny - COVID w sezonie grypowym

Zapraszamy do udziału w dialogu obywatelskim online, który odbędzie się 5 listopada o godz. 10.00. Temat dialogu: maseczki, szczepionki, kwarantanny  - COVID w sezonie grypowym.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja przyjmuje strategię UE dotyczącą metanu

Rozwój społecznej gospodarki rynkowej UE

Rozwój społecznej gospodarki rynkowej UE: odpowiednie wynagrodzenia minimalne dla pracowników we wszystkich państwach członkowskich

Komisja wypłaca 17 mld euro w ramach SURE Włochom, Hiszpanii i Polsce

Komisja Europejska wypłaciła łącznie 17 mld euro Włochom, Hiszpanii i Polsce w pierwszej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich w ramach instrumentu SURE. W ramach dokonanych dziś operacji Włochy otrzymały 10 mld euro, Hiszpania 6 mld euro, zaś Polska 1 mld euro. Łączna kwota wszystkich

Nagroda im. Sacharowa 2020 przyznana opozycji demokratycznej na Białorusi

Demokratyczna opozycja na Białorusi otrzymała nagrodę im. Sacharowa 2020 za wolność myśli.

Fala renowacji

Fala renowacji: podwojenie wskaźnika renowacji w celu ograniczenia emisji, pobudzenia ożywienia gospodarczego i ograniczenia ubóstwa energetycznego

Nowa strategia w zakresie chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska

Zielony Ład: Komisja przyjmuje nową strategię w zakresie chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska

Komisja Europejska wyemituje w ramach instrumentu SURE obligacje społeczne o wartości do 100 mld euro

Komisja Europejska ogłosiła 7 października, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu Komisja przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te mają zagwarantować inwestorom

10-letni plan wspierania Romów w UE

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nowy 10-letni plan, który obejmuje wniosek dotyczący zalecenia Rady, na rzecz wspierania Romów w UE. Plan ten skupia się na siedmiu kluczowych obszarach: równouprawnieniu, włączeniu, udziale, kształceniu, zatrudnieniu, zdrowiu, i mieszkalnictwie.

Bałkany Zachodnie - Plan gospodarczy i inwestycyjny

Komisja Europejska przyjęła 6 października kompleksowy plan gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich. Jego celem jest pobudzenie długoterminowego ożywienia gospodarczego w regionie, udzielenie wsparcia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wniesienie wkładu w regionalną integrację i

Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Inwestycje w nową infrastrukturę energetyczną: Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Europejski obszar edukacji plany do 2025

Utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia do epoki cyfrowej.

Praworządność w Unii Europejskiej - sprawozdanie 2020

Komisja Europejska opublikowała 30 września 2020 pierwsze ogólnounijne: Sprawozdanie na temat praworządności. Sprawdź kierunki działań UE w tym zakresie.

Konsultacje w sprawie rozwoju obszarów wiejskich

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, które potrwają do 30.11.2020 r. Zapraszamy wszyskich zainteresowanych do wzięcia udziału!

Bałtyckie państwa członkowskie łączą siły na rzecz zregenerowania Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie jest poważnie zagrożone takimi problemami jak utrata różnorodności biologicznej i zmiana klimatu oraz specyficznymi lokalnymi presjami, jak eutrofizacja, niezrównoważone rybołówstwo, wysoki poziom zanieczyszczeń i zaśmiecenie, zwłaszcza odpadami z tworzyw sztucznych. Wszystkie te problemy