Aktualności Unia Europejska

Komisja określa kluczowe działania, aby wspólnie walczyć z COVID-19

Komisja określiła szereg działań, które należy podjąć, aby zintensyfikować walkę z pandemią.

Nowy europejski Bauhaus

Komisja rozpoczęła fazę projektową inicjatywy „nowy europejski Bauhaus".

Europejska inicjatywa obywatelska

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja Europejska odpowiada na inicjatywę „Minority Safepack".

Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie zabezpieczenia dostępu do nowej potencjalnej szczepionki

Planowana umowa z firmą Valneva umożliwi wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 30 mln dawek.

Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji

Pierwsze inwestycje kapitałowe o wartości 178 mln euro w przełomowe innowacje.

Nowe przepisy dotyczące OLAF-u pomagają służbom dochodzeniowym i prokuratorom UE w zwalczaniu nadużyć finansowych

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, które wzmacniają rolę Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i torują drogę do sprawnej współpracy z nową Prokuraturą Europejską (EPPO).

Zrównoważone baterie krokiem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki neutralnej dla klimatu

Komisja Europejska proponuje modernizację przepisów UE dotyczących baterii. Baterie, które są bardziej zrównoważone przez cały cykl ich życia, mają kluczowe znaczenie dla realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. 

Komisja proponuje zmianę przepisów dotyczących transgranicznej infrastruktury energetycznej

Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący przeglądu unijnych przepisów w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych w celu lepszego wsparcia modernizacji transgranicznej infrastruktury energetycznej w Europie i osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Europa na miarę ery cyfrowej: Komisja proponuje nowe zasady dla platform cyfrowych

Komisja Europejska zaproponowała ambitną reformę przestrzeni cyfrowej, kompleksowy zestaw nowych przepisów dotyczących wszystkich usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, internetowych platform handlowych i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej: akt prawny o usługach

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE: wzmocnienie pozycji obywateli i ochrona ich praw

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat obywatelstwa UE za 2020 rok, w którym podsumowano postępy poczynione w zakresie obywatelstwa UE od czasu ostatniego sprawozdania z 2017 roku.

Nowa strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowe przepisy mające na celu zwiększenie odporności fizycznych i cyfrowych podmiotów krytycznych

Strategia wzmocni zbiorową odporność Europy na zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa i pomoże zapewnić wszystkim obywatelom i firmom możliwość pełnego korzystania z wiarygodnych i sprawdzonych usług i narzędzi cyfrowych.

Pierwsza w historii udana europejska inicjatywa obywatelska "Right2Water'.

Komisja Europejska wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Parlament Europejski zmienionej dyrektywy w sprawie wody pitnej. Nowa dyrektywa zagwarantuje wszystkim Europejczykom bezpieczniejszy dostęp do wody.

Porozumienie polityczne w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to kluczowy instrument Next Generation EU, planu, który ma sprawić, by UE wyszła z obecnego kryzysu jeszcze silniejsza.

Zalecenia dotyczące krajowych planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej

Komisja Europejska opublikowała komunikat i zalecenia dla każdego państwa członkowskiego, aby wspomóc te państwa w sporządzaniu ich planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

650 mln euro wsparcia dla LOT-u

Komisja Europejska zatwierdziła dwa polskie środki pomocy na łączną kwotę około 650 mln euro(około 2,9 mld zł), których celem jest wsparcie linii lotniczych LOT w związku z pandemią koronawirusa.