Aktualności Unia Europejska

Erasmus+ - sprawozdanie roczne za 2019 r

Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności: inwestowanie w przyszłe pokolenia Europy

Nowe przepisy OLAF

Nowe przepisy dotyczące OLAF-u pomagają służbom dochodzeniowym i prokuratorom UE w zwalczaniu nadużyć finansowych.

Porozumienie w sprawie jakości wody i dostępu do wody pitnej

Komisja przyjmuje z zadowoleniem ostateczne porozumienie w sprawie jakości wody i dostępu do wody pitnej.

Nowe zasady dla platform cyfrowych

Europa na miarę ery cyfrowej: Komisja proponuje nowe zasady dla platform cyfrowych.

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE: wzmocnienie pozycji obywateli i ochrona ich praw.

Sprawozdanie na temat unii bezpieczeństwa

Sprawozdanie na temat unii bezpieczeństwa: utrzymanie tempa realizacji kluczowych inicjatyw

Ruszyła platforma Digital4Development

Ruszyła platforma Digital4Development, która pomoże w kształtowaniu sprawiedliwej cyfrowej przyszłości na całym świecie.

Nowe pokolenie afrykańskich talentów badawczych

Unia Europejska i Unia Afrykańska łączą siły, aby wzmocnić pozycję nowego pokolenia afrykańskich talentów badawczych.

Cyfryzacja systemów wymiaru sprawiedliwości

Modernizacja systemów wymiaru sprawiedliwości w UE: nowy pakiet przyspieszający cyfryzację systemów wymiaru sprawiedliwości i intensyfikujący szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Debata o przyszłości Europy

Masz 16-26 lat? Uważasz, że młodzi ludzie powinni współdecydować o sprawach europejskich? Weź udział w DEBACIE O PRZYSZŁOŚCI EUROPY!  

Najniższy poziom emisji gazów cieplarnianych w UE

W 2019 r. unijne emisje gazów cieplarnianych spadły do najniższego poziomu od trzech dekad.

Zwiększenie przpływu danych oraz wsparcie europejskich przestrzeni danych

Komisja zamierza zwiększyć przepływ danych oraz wesprzeć europejskie przestrzenie danych.

Konsekwencje polskiego weta - List do Obywateli

"Konsekwencje ewentualnego polskiego weta będą dotkliwe dla obywateli na różnych poziomach." Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Listem do Obywateli UE, w którym eksperci Team Europe tłumaczą konsekwencje płynące z zawetowania Wieloletnich Ram Finansowych oraz Funduszu Odbudowy.

Plan działania w sprawie własności intelektualnej

Komisja przyjęła plan działania w sprawie własności intelektualnej w celu zwiększenia odporności i przyspieszenia odbudowy gospodarki UE

Unijny plan działania w sprawie równości płci

Unijny plan działania w sprawie równości płci: kobiety i dziewczęta w centrum światowej odbudowy na rzecz powszechnej równości płci.