Aktualności Unia Europejska

DiscoverEU - w podróż po Europie wyruszy kolejnych 20 tys. młodych ludzi

Do trzeciej rundy unijnego konkursu dla młodzieży DiscoverEU zgłosiło się prawie 95 tys. młodych osób. Spośród nich wyłoniono około 20 tys. osiemnastolatków, którzy otrzymają bilety DiscoverEU. Laureaci będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż między 1 sierpnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r.

Erasmus+: punkt zwrotny w życiu 5 milionów europejskich studentów

Jak wynika z dwóch nowych niezależnych badań opublikowanych dzisiaj przez Komisję Europejską, dzięki programowi Erasmus+ studenci odnoszą większe sukcesy w życiu osobistym i zawodowym, a uczelnie wyższe zwiększają swoje zdolności innowacyjne.

Prognoza gospodarcza z wiosny 2019 r.: czeka nas dalszy wzrost w bardziej umiarkowanym tempie

Według prognoz rok 2019 ma być dla europejskiej gospodarki siódmym z rzędu rokiem wzrostu, a realny PKB ma się zwiększyć we wszystkich państwach członkowskich UE.

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości 2019: wskaźniki pokazują, że nieustannie trzeba chronić niezależność wymiaru sprawiedliwości

KE opublikowała unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości z 2019 r., która zawiera porównawczy przegląd niezależności, jakości i efektywności systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE.

Rozbudowa terminala skroplonego gazu ziemnego (LNG): zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE

128 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zainwestowane w rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu.

Technologie ratunkowe w pojazdach: Parlament przyjmuje przepisy ratujące życie

Systemy bezpieczeństwa, takie jak „inteligentne dostosowanie prędkości” lub zaawansowany system hamowania awaryjnego, będą instalowane w nowych pojazdach od maja 2022 roku.

Ochrona sygnalistów: nowe zasady dla UE przyjęte

Nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę osobom ujawniającym informacje uzyskane podczas działalności zawodowej, dotyczące nielegalnych lub szkodliwych działań.

Nowe formy zatrudnienia: Posłowie za wzmocnieniem praw pracowników

Posłowie zatwierdzili minimalne prawa dla pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platformy, typu Uber czy Deliveroo.

Powstanie nowy europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych dotyczący skazanych obywateli państw trzecich

Rada ostatecznie zatwierdziła wniosek Komisji dotyczący stworzenia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych odnoszącego się do skazanych obywateli państw trzecich.

Unia energetyczna: od wizji do rzeczywistości

Z opublikowanego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej wynika, że Komisja w pełni zrealizowała swoją wizję strategii na rzecz unii energetycznej. Dzięki temu możliwe stało się zagwarantowanie wszystkim Europejczykom dostępnej, przystępnej cenowo, bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównoważonej energii.

Komisja inwestuje 4 mld euro w projekty infrastrukturalne w 10 państwach członkowskich, m.in. w Polsce

Wysokość funduszy UE inwestowanych obecnie w ramach unijnej polityki spójności wynosi 4 mld euro. Środki te finansują 25 dużych projektów infrastrukturalnych w 10 państwach członkowskich.

KE: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska

KE umożliwia państwom członkowskim lepsze stosowanie unijnych przepisów w dziedzinie środowiska i w ten sposób chroni obywateli i dba o ich jakość życia.

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego

Prawo ma przyczynić się do poprawy dostępności i innowacyjnego wykorzystania danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych.

Zakaz sprzedaży plastikowych sztućców, słomek i mieszadełek

Parlament zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, słomki i patyczki do uszu.

Sprawozdanie w sprawie ochrony handlu UE - skuteczna ochrona przed nieuczciwym handlem

Poprzez środki ochrony handlu UE chroni w całej Europie 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją.