Aktualności Unia Europejska

Nowe formy zatrudnienia: Posłowie za wzmocnieniem praw pracowników

Posłowie zatwierdzili minimalne prawa dla pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platformy, typu Uber czy Deliveroo.

Powstanie nowy europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych dotyczący skazanych obywateli państw trzecich

Rada ostatecznie zatwierdziła wniosek Komisji dotyczący stworzenia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych odnoszącego się do skazanych obywateli państw trzecich.

Unia energetyczna: od wizji do rzeczywistości

Z opublikowanego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej wynika, że Komisja w pełni zrealizowała swoją wizję strategii na rzecz unii energetycznej. Dzięki temu możliwe stało się zagwarantowanie wszystkim Europejczykom dostępnej, przystępnej cenowo, bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównoważonej energii.

Komisja inwestuje 4 mld euro w projekty infrastrukturalne w 10 państwach członkowskich, m.in. w Polsce

Wysokość funduszy UE inwestowanych obecnie w ramach unijnej polityki spójności wynosi 4 mld euro. Środki te finansują 25 dużych projektów infrastrukturalnych w 10 państwach członkowskich.

KE: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska

KE umożliwia państwom członkowskim lepsze stosowanie unijnych przepisów w dziedzinie środowiska i w ten sposób chroni obywateli i dba o ich jakość życia.

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego

Prawo ma przyczynić się do poprawy dostępności i innowacyjnego wykorzystania danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych.

Zakaz sprzedaży plastikowych sztućców, słomek i mieszadełek

Parlament zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, słomki i patyczki do uszu.

Sprawozdanie w sprawie ochrony handlu UE - skuteczna ochrona przed nieuczciwym handlem

Poprzez środki ochrony handlu UE chroni w całej Europie 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją.

250 mln euro przeznaczono na działania propagujące zdrową żywność wśród europejskich uczniów

Dzięki unijnemu programowi w roku szkolnym 2019/2020 miliony dzieci w szkołach w całej UE dostaną mleko, owoce i warzywa. W roku szkolnym 2017/2018 program ten dotarł do ponad 20 mln dzieci w całej UE.

Ochrona konkurencji: Komisja uruchamia nowe internetowe narzędzie do łagodzenia kar i zawierania ugody w sprawie karteli oraz współpracy

Procedury umożliwiają składanie oświadczeń i dokumentów, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Budżet UE na lata 2021-2027: wstępne porozumienie w sprawie programu "Horyzont Europa"

Osiągnięte przez instytucje UE częściowe porozumienie polityczne musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

Ponad 250 mln PLN w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy trafi do innowacyjnych przedsiębiorców w Polsce

Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. ogłaszają nową umowę gwarancji InnovFin w ramach programu Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy.

W ponad 85 proc. europejskich kąpielisk jakość wody uznana została za doskonałą

Zgodnie z najnowszym europejskim sprawozdaniem dotyczącym jakości wody w kąpieliskach nieco ponad 85 proc. kąpielisk monitorowanych w ubiegłym roku w Europie spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy.

Komisja nakłada na firmę Google karę pieniężną 1,49 mld euro za nadużycia na rynku reklamy internetowej

Komisja Europejska nakazała zapłacenie grzywny za złamanie unijnych przepisów antymonopolowych.

Proekologiczny i prokonsumencki rynek energii elektrycznej w UE

Parlament zatwierdził nowe zasady tworzenia ogólnoeuropejskiego rynku energii elektrycznej, który ma być czystszy, bardziej konkurencyjny i odporny na ryzyko.