Aktualności Unia Europejska

Pomoc finansowa dla rybaków dotkniętych skutkami zamknięcia połowów dorsza atlantyckiego

Komisja przyjęła wniosek, w którym oferuje pomoc z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla rybaków dotkniętych skutkami zamknięcia połowów wschodniobałtyckiego dorsza. Wsparcie jest przeznaczone na trwałe wycofanie z eksploatacji statków rybackich.

Sojusz na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych

Ponad 100 sygnatariuszy zobowiązało się do stosowania w nowych produktach 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 2025 r.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pozytywną ocenę zarządzania budżetem UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy potwierdził, że Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera wyraźnie usprawniła sposób zarządzania budżetem UE.

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczyna działalność

Urząd ma ułatwić obywatelom i przedsiębiorstwom dostęp do informacji na temat ich praw i obowiązków oraz do związanych z tym usług.

Komisja przyjmuje porozumienie o mianowaniu Laury Kövesi na stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uzgodniły, że stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego po raz pierwszy obejmie Laura Codruta Kövesi.

Europejski program w zakresie migracji - 4 lata później

Komisja przedstawia sprawozdanie z najważniejszych postępów poczynionych od 2015 r. w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji.

Europejski Korpus Solidarności: mijają trzy lata od założenia korpusu

Umożliwia on młodym ludziom udział w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE.

Przestrzeń kosmiczna: europejski system nawigacji satelitarnej Galileo dociera już do miliarda użytkowników smartfonów

Fakt ten zbiega się z 15. rocznicą utworzenia Agencji Europejskiego GNSS (GSA) – kluczowego partnera Komisji przy obsłudze Galileo.

Szczepienia: Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia wspólnie promują korzyści płynące ze szczepień

Obie organizacje apelują również o zdecydowane wsparcie Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI).

UE przeznaczy 676 mln euro na poprawę infrastruktury kolejowej i drogowej w Polsce

Komisja przyjęła trzy duże projekty w ramach polityki spójności .

Dystrybucja mleka, owoców i warzyw w szkołach dzięki programowi UE

Unijny program dla szkół ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania i zrównoważonej diety.

Wezwanie z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia przynosi obywatelom Unii konkretne korzyści

Dwa lata po ogłoszenia tzw. wezwania z Tartu odnotowano znaczne postępy w promowaniu zdrowego stylu życia w całej UE.   

UE - Japonia: pierwsze programy wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus

Komisja Europejska przedstawiła wyniki konkursu na programy wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus we współpracy z Japonią.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej otwiera światowej klasy laboratoria dla badaczy

Naukowcy z całej Europy będą teraz mieli jeszcze więcej możliwości korzystania z nowoczesnych obiektów Wspólnego Centrum Badawczego.

Usługi finansowe: KE dokonuje przeglądu polityki w zakresie równoważności przepisów w państwach trzecich

Decyzje podejmowane w tym obszarze przez UE stały się istotnym narzędziem regulacyjnym i przyczyniają się do integracji światowych rynków finansowych.