Aktualności

Dyżury Europe Direct w marcu 2021

Zapraszamy na marcowe spotkania – czekamy stacjonarnie i on-line.

Porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

EFS+ będzie głównym instrumentem finansowym służącym wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych, wspieraniu miejsc pracy i tworzeniu sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu społeczeństwa.

Przegląd stron internetowych pod kątem pseudoekologicznego marketingu

Połowa twierdzeń dotyczących ekologiczności nie jest poparta dowodami.

Komisja inicjuje debatę na temat radzenia sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa

W kolejnych dziesięcioleciach liczba osób starszych w UE będzie wzrastać. Obecnie osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią 20 proc. ludności, a w 2070 r. wskaźnik ten ma wynieść 30 proc.

Bardziej ekologiczna konsumpcja

Komisja Europejska uruchamia realizację zobowiązania dotyczącego ekologicznej konsumpcji, a pierwsze przedsiębiorstwa zobowiązują się do podjęcia konkretnych działań na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju

Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach REACT-EU

Państwa członkowskie UE będą mogły wkrótce korzystać ze środków w ramach pakietu Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy.

Komisja zatwierdza wart 1,9 mld euro polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa

Komisja Europejska zatwierdziła polski program mający na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w określonych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa.

Komisja określa kluczowe działania, aby wspólnie walczyć z COVID-19

Komisja określiła szereg działań, które należy podjąć, aby zintensyfikować walkę z pandemią.

Nowy europejski Bauhaus

Komisja rozpoczęła fazę projektową inicjatywy „nowy europejski Bauhaus".

Europejska inicjatywa obywatelska

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja Europejska odpowiada na inicjatywę „Minority Safepack".

Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie zabezpieczenia dostępu do nowej potencjalnej szczepionki

Planowana umowa z firmą Valneva umożliwi wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 30 mln dawek.

Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji

Pierwsze inwestycje kapitałowe o wartości 178 mln euro w przełomowe innowacje.

Europe Direct - Rybnik: dyżury w lutym

W lutym 2021 serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Nowe przepisy dotyczące OLAF-u pomagają służbom dochodzeniowym i prokuratorom UE w zwalczaniu nadużyć finansowych

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, które wzmacniają rolę Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i torują drogę do sprawnej współpracy z nową Prokuraturą Europejską (EPPO).

Zrównoważone baterie krokiem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki neutralnej dla klimatu

Komisja Europejska proponuje modernizację przepisów UE dotyczących baterii. Baterie, które są bardziej zrównoważone przez cały cykl ich życia, mają kluczowe znaczenie dla realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.