Globalna reakcja na pandemię koronawirusa

zebrano 7,4 mld euro z przeznaczeniem na powszechny dostęp do szczepionek

 

Komisja odnotowała 4 maja, że kwota zadeklarowana przez darczyńców z całego świata podczas konferencji darczyńców, zorganizowanej w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa, wyniosła 7,4 mld euro - równowartość 8 mld dolarów USA. Obejmuje to 1,4 mld euro zadeklarowane przez Komisję. To niemal tyle, ile wynosi pierwotnie zakładana kwota 7,5 mld euro i dobry punkt wyjścia rozpoczętego dziś światowego maratonu składania deklaracji wkładów finansowych. Jego celem jest zgromadzenie znacznych środków na sfinansowanie współpracy w zakresie opracowania i wprowadzenia do powszechnego użytku metod diagnostycznychmetod leczenia a także szczepionek przeciwko koronawirusowi.

 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oznajmiła: Dziś świat okazał niezwykłą jedność na rzecz wspólnego dobra. Rządy i organizacje działające w dziedzinie zdrowia na całym świecie połączyły siły w walce z koronawirusem. Dzięki takiemu zaangażowaniu jesteśmy na dobrej drodze do opracowania, rozpoczęcia produkcji i wprowadzenia do użytku szczepionki dla wszystkich. To jednak dopiero początek. Musimy kontynuować dotychczasowe starania i być gotowi do wniesienia większego wkładu. Maraton deklaracji będzie trwał. Po rządach przychodzi kolej na społeczeństwo obywatelskie i ludzie na całym świecie – wszyscy muszą przystąpić do globalnej mobilizacji nadziei i determinacji.

 

Współorganizatorami konferencji darczyńców są: Unia Europejska, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy (także jako kraj, który jako następny przejmie przewodnictwo w grupie G-20), Japonia, Królestwo Arabii Saudyjskiej (również jako kraj przewodniczący obecnie grupie G-20), Norwegia, Hiszpania i Zjednoczone Królestwo. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na apel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i grupy podmiotów działających w dziedzinie zdrowia. Wezwały one do współpracy na poziomie światowym, tak by przyspieszyć opracowanie i wprowadzanie do użytku nowych technologii medycznych niezbędnych w walce z koronawirusem oraz zapewnić do nich sprawiedliwy dostęp na całym świecie. Globalna reakcja na pandemię koronawirusa obejmuje trzy partnerstwa – na rzecz testowania, leczenia i profilaktyki w oparciu o usprawnienie systemów opieki zdrowotnej.